Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / Заплащане на административни услуги

   

Заплащане на най-често използваните административни услуги съгласно ЗАПОВЕД № РД 19-25/ 28.01.2010 г.

1. Административни услуги за лица, които не са студенти

Издаване на академична справка за завършили или напуснали Университета студенти /5 работни дни/ 50 лв.
Издаване на удостоверение за образователно-квалификационна степен “магистър” 10 лв.
Издаване на уверения за напуснали или завършили лица 10 лв.
Издаване на служебна бележка, уверение или документ за резултатите от кандидатстудентски конкурс 5 лв.
Издаване на дубликат на изгубена или унищожена диплома за висше образование 50 лв.
Възстановяване на студентски права след отстраняване 50 лв.

2. Други административни дейности, свързани с учебния процес

Комплектоване и заверка на учебни планове и програми

  • на учебна програма
  • комплект до 10 учебни програми
  • комплект до 20 учебни програми
  • комплект над 20 учебни програми

 

40 лв.

200 лв.

400 лв.

600 лв.

Издаване на дубликат на изгубена или унищожена студентска книжка 20 лв.
Издаване на академична справка * 15 лв.
Разрешение за прекъсване на учебната година поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет /към датата на плащане/ 1 сем. такса
Разрешение за явяване на изпит на повишителна сесия, след редовната и поправителната сесия 20 лв.
Разрешение за преместване в друго висше училище 250 лв.
Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение 15 лв.
Разрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение 1 сем. такса
Издаване на уверения * 3 лв.
Разрешение за явяване на държавен изпит на лица, които не са се дипломирали на сесиите по учебен план и на 2 нови сесии в рамките на още 2 години /през следващите 3 години/ 1 сем. такса за всяка държавна сесия
Издаване на справка по учебен план при подаване на молба, свързана със студентското положение 20 лв.
Разрешение за явяване на условен изпит 20 лв.
Разрешение за явяване на изпит на ликвидационна сесия 50 лв.
Издаване на справка за завършена ОКС с реквизити на диплома за кандидатстване в друга ОКС /5 дни/ 10 лв.
Издаване на служебна характеристика за МВР или други ведомства 15 лв.
Издаване на служебна бележка за докторанти 3 лв.

 

* За повече информация относно в кои случаи действащите студенти са освободени от плащане на съответната такса вижте Заповед № РД 19-25/ 28.01.2010 г.