Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

   
Информация за студентите Информация за преподавателите

Уважаеми колеги студенти,

Информация за възможностите, които предоставя проектът на МОН "Студентски практики" може да намерите на http://praktiki.mon.bg/sp/, както и от функционалните експерти на БФ по проекта доц. д-р Ст. Шишков зам.-декан ОКС "Бакалавър" (каб. 147, тел. 294 и e-mail: sashishkov@biofac.uni-sofia.bg ; и доц. д-р Е. Ташева (каб. 341А, тел 276 и e-mail: elena.tasheva@gmail.com ).

   

Уважаеми колеги преподаватели,

Във връзка с възможността за участието ви като академични наставници по проекта на МОН "Студентски практики", информация можете да намерите на http://praktiki.mon.bg/sp/, както и от функционалните експерти на БФ по проекта доц. д-р Ст. Шишков зам.-декан ОКС "Бакалавър" (каб. 147, тел. 294 и e-mail: sashishkov@biofac.uni-sofia.bg; и доц. д-р Е. Ташева (каб. 341А, тел 276 и e-mail: elena.tasheva@gmail.com ).

       
Договорите по проекта, в три екземпляра, се предават до две седмици преди началото на практиката на доц. д-р Ст. Шишков.     За уточнения и регистриране се обръщайте към доц. д-р Ст. Шишков.

Важно! Временно е преустановено приемането на документи!

Важно: Документи на студенти се приемат само подадени лично както следва:

Понеделник (13-15ч), Сряда (10-12ч) в каб. 147. (доц. д-р Ст. Шишков)

Вторник 10-12 ч. в каб. 341А (доц. д-р Е. Ташева)

Дати за приемане на студентски договори за м. март

Дати за приемане на студентски договори за м. декември и м. януари

Сертификати за проекта ще се получават от доц. д-р Ст. Шишков след 06. 01. 2014 г.

Удостоверенията за приключилите през 2013г. студентски практики могат да се получат от доц. С. Шишков, а за приключилите през месеците януари и февруари 2014 студентски практики могат да се получат от доц. Е. Ташева

 

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 - „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“
Инструкция за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта