Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / График за провеждане на ЯНУАРСКА изпитна сесия на уч. 2023/2024 (ОКС "БАКАЛАВЪР"- ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)

   

Уважаеми колеги,

ЯНУАРСКАТА изпитна сесия ще се проведе по следния график:

 • от 03.01.2024 г. до 19.01.2024г.
  РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ОТ 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти курс;
 • от 03.01.2024 г. до 19.01.2024г.
  ЗА СТУДЕНТИ С НЕВЗЕТИ ИЗПИТИ ДЕЙСТВАЩИ ИЛИ СЕМЕСТРИАЛНО ЗАВЪРШИЛИ

Допускането до явяване на изпит става след издаване на протокол:

 • Общ за студентите, които се явяват на редовна сесия;
 • Индивидуален за семестриално завършили студенти и такива, които се явяват на изпити от минали години.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРОТОКОЛ

ВАЖНО!!! НЕ СЕ ИЗИСКВА подпис на преподавател.

1. Попълвате МОЛБА за допускане до конкретен изпит;

2. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

 • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит;
 • Семестриално завършили студенти50 лв. за всеки изпит.

3. Изпращане на молбата и платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

 • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
 • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
 • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

4. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента.

ВАЖНО!! Студентите да се информират от графика за предварителни изисквания на преподавателите по съответните дисциплини (в графа "Забележка").

СПЕЦИАЛНОСТИ:

БИОЛОГИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ ЕКОЛОГИЯ И ООС

Уважаеми колеги, възможни са корекции и/или допълнения в графика, моля следете сайта !

УСПЕХ!!!