Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / График на летните учебни практики за уч. 2011/2012 г. - Ботаническа градина, гр. Варна

   

График на летните учебни практики за учебната 2011/2012 година, които ще се проведат в Ботаническа градина, гр. Варна:

Дата Катедра Курс и специалност
11.06.2012 - 18.06.2012 г. Зоология и антропология І курс - Молекулярна биология
І курс - Биотехнологии
20.06.2012 - 27.06.2012 г. Зоология и антропология І курс - Биология и химия
І курс - Биология и английски език
І курс - Биомениджмънт и устойчиво развитие
І курс - География и биология
27.06.2012 - 01.07.2012 г. с преподаватели от ГГФ І курс - География и биология
18.07.2012 - 25.07.2012 г. Зоология и антропология І курс - Биология
І курс - ЕООС
27.07.2012 - 30.07.2012г. Ботаника ІІ курс - Биология
ІІ курс - ЕООС
09.07.2012 - 16.07.2012 г.

Екология и опазване на природната среда

и

Обща и приложна хидробиология

ІІІ курс - Биология
ІІІ курс - ЕООС
ІІІ курс - Биомениджмънт и устойчиво развитие
ІІІ курс - Биология и химия