Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Кандидат-студенти / ВТОРО КЛАСИРАНЕ - прием в ОКС „магистър” държавна субсидия и платено обучение

   

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Заповед на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски"
РД20-1509/08.10.2018 г. Приети в ОКС „магистър” - държавна субсидия
РД 20-1508/08.10.2018 Приети в ОКС „магистър” - платено обучение

 

Класираните кандидати трябва да се запишат в съответните магистърски програми на 9-ти, 10-ти и 11-ти октомври 2018 год.!!!

Необходими документи

Годишни такси за учебната 2018/2019 г. - точка 1.5

Място на записване:

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА КАБИНЕТ №
ВИРУСОЛОГИЯ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
ВИРУСОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
МИКРОБИОЛОГИЯ И МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ
ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИE
Каб. 269
БИОБИЗНЕС
БОТАНИКА (ВИСШИ РАСТЕНИЯ), ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
ЕКОМЕНИДЖМЪНТ
Каб. 268
ИНДУСТРИАЛНИ БИОТЕХНОЛОГИИ
БИОЗЕМЕДЕЛИЕ И БИОКОНТРОЛ
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ГЕННО И КЛЕТЪЧНО ИНЖЕНЕРСТВО
ЕКОЛОГИЧНА БИОТЕХНОЛОГИЯ
УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Каб. 266