Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Кандидат-студенти / ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ - КСК 2020

   

Уважаеми колеги, ДОБРЕ ДОШЛИ В БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ!

Потвърждаването и записването на новоприети студенти в Биологически факултет ще се извърши при спазване на строги мерки за сигурност.

Всеки студент трябва да спазва следните правила:

  • Влизането в сградата на студентите става по един (БЕЗ ПРИДРУЖИТЕЛ)
  • Носенето на предпазна маска и ръкавици е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
  • Всеки студент задължително носи собствена химикалка

 

ГРАФИК за потвърждаване и записване на новоприети студенти ОКС "бакалавър"

22 юли 2020 г.

сряда

23 юли 2020 г.

четвъртък

24 юли 2020 г.

петък

8:30 – 12:00 ч.

Молекулярна биология

8:30 – 12:00 ч.

Молекулярна биология

8:30 – 12:00 ч.

Екология и ООС

/Р.О. и З.О./

12:30 – 17:30ч.

Молекулярна биология

12:30 – 17:30ч.

Молекулярна биология

12:30 – 17:30ч.

Екология и ООС

/Р.О. и З.О./

8:30 – 12:00 ч.

Биотехнологии

/Р.О. и З.О./

8:30 – 12:00 ч.

Биотехнологии

/Р.О. и З.О./

8:30 – 12:00 ч.

Агробиотехнологии

Биология и химия

География и биология

Биология и английски език

13:00 – 17:30 ч.

Биотехнологии

/Р.О. и З.О./

13:00 – 17:30 ч.

Агробиотехнологии

Биология и химия

География и биология

Биология и английски език

13:00 – 17:30 ч.

Биология и химия

География и биология

Биология и английски език

8:30 – 12:00 ч.

Биомениджъмнт и устойчиво развитие

8:30 – 12:00 ч.

Биология

/Р.О. и З.О./

8:30 – 12:00 ч.

Биология

/Р.О. и З.О./

13:00 – 17:30 ч.

Биомениджъмнт и устойчиво развитие

13:00 – 17:30 ч.

Биология

/Р.О. и З.О./

13:00 – 17:30 ч.

Биология

/Р.О. и З.О./