Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Индивидуални спортове и рекреация / Гл. ас. д-р Филип Шабански - фехтовка / Спорт

   

Ф Е Х Т О В К А

При учредяването на Университетския спортен клуб на Държавния университет през 1929 г. в програмата за развитието на спортовете сред студентите влиза и спорта фехтовка.

Това се осъществява едва през 1961 г. по повод на организирането и провеждането на 6-та Универсиада от България. Към Катедрата по спорт постъпва на работа, като хоноруван преподавател по фехтовка Николай Свечников. Той работи предимно с представителния отбор на България за Универсиадата. В състава му са включени и студенти от СУ. След конкурс през 1962 г. в университета постъпва на работа като щатен преподавател Петър Ножаров.

От този момент се поставя началото на организираната учебно-спортна и състезателна дейност. Създават се условия чрез утвърдена учебна програма за обучение на начинаещи студенти. Сформират се профилирани групи. Занятията се водят два пъти седмично. Осигурена е добра материална база. Комплектоват се представителни отбори на трите оръжия – рапира мъже и жени, шпага мъже и жени и сабя мъже и жени.

През 1962 г. се учредява и университетския фехтовален клуб.

Провеждат се редовно вътрешни първенства и турнири. В общостудентските игри, отборните на СУ участват успешно и години наред са студентски шампиони. Много студенти фехтовачи от СУ са били национални състезатели. Участвали са в Олимпийски игри, Световни първенства и турнири. Те са давали и основата представителните отбори на "Академик". От 1976 г. по решение на Българска федерация по фехтовка, отборите на СУ добиват правота да вземат участие в първенство на страната със самостоятелни отбори.

Университетският фехтовален клуб е организатор от 1992 год. на турнира за "Купата на ректора". Участват състезатели от цялата страна.

Успешно участие и в международни срещи с университетите от Хумболт, Грайфсвалд и Гьоинген – Германия, Рига и д-р.

От 1988 г. към катедрата е привлечен като хоноруван преподавател Филип Шабански, който след 1993 г. става редовен преподавател.

Понастоящем, със студентите, желаещите да се занимават с фехтовка, работи и хонорувания преподавате – Жеко Маринов.

Този екип от специалисти успешно продължава традициите за развитието на университетската фехтовка.

СУ "Св. Климент Охридски" има пълни отбори по фехтовка на трите вида оръжия (шпага, рапира и сабя), както на мъже, така и на жени. Те са гордост на Университета със своите традиции и настоящи успехи. Не са един или двама миналите и настоящи републикански шампиони, студентски първенци, участници в световни шампионати и олимпийски игри.

Тренировките на отборите се провеждат в залата по фехтовка на стадион "Васил Левски" – три пъти седмично. Програмата е съобразена с изискванията, методите и средствата на БФ Фехтовка за развитието на високоразрядни спортисти. Тя включва задълбочено усъвършенстване на общофизическите, техникотактическите и психологическите умения на студентите с цел постигане на високи спортни постижения Студентите-фехтовачи от СУ "Св. Кл. Охридски" участват във вътрешни, междувузовски, общостудентски игри по фехтовка, както и във всички състезания от вътрешния календар на БФФ.

Фехтовката е традиционен студентски спорт, който буди интереса на младите със своята красота, граничеща с изкуство.

Обучението по фехтовка се провежда в специализираната зала на стадион "Академик" до зала "Фестивална".

Студентите са разделени в три основни групи: начинаещи, напреднали и спортно усъвършенстване. Програмата е двегодишна с едно занимание седмично. През време на обучението си студентите усвояват основните похвати и действия на този спорт и придобиват теоретични, практически и тактически умения за водене на фехтовален бой. Със средствата и методите на обучението по фехтовка се постига и основната цел – подобряване на физическото, функционалното, здравословното и емоционално състояние на студентите.