Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Правила за преместване на студенти ОКС “бакалавър” и “магистър” /след средно образование/ в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за учебната 2023/2024 г.

   

На основание чл. 70, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 32, ал. (1), т. 4 от Закона за висше образование студентите имат възможност да се преместват в и от друго висше училище, факултет, специалност или форма на обучение в съответствие с Правилника за прием на студенти на висшето училище. Преместването на студентите е регламентирано и в чл. 169 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

 

Правилата за преместване на студенти ОКС “бакалавър” и “магистър” (след средно образование) в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за учебната 2023/2024 година са приети на заседание Академичен съвет с протокол № 11 от 28.06.2023 г.

 

Срокът за подаване на документи за преместване е от 25 до 31 август 2023 г.