Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Обучение по нова специалност / ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за придобиване на НОВА специалност от студенти на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през учебната 2023/2024 г.

   

 

 

Правилата за обучение по нова специалност на студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през учебната 2023/2024 г. са приети на заседание на Академичния съвет с протокол № 11 от 28.06.2023 г.

 

Срокът за подаване на документи за придобиване на нова специалност е
от 25 до 31 август 2023 г.