Начало / Новини / Новини и събития / XIX Национална конференция по химия за студенти и докторанти

   
XIX Национална конференция по химия за студенти и докторанти

В периода 2-4 юни 2021 г. във Факултета по химия и фармация на Софийския университет успешно се проведе XIX Национална конференция по химия за студенти и докторанти .

Конференцията бе открита от председателя на организационния комитет проф. дхн Георги Вайсилов, декана на Факултета по химия и фармация чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов и проф. Юри Кълвачев, заместник председател на Хумболтовия съюз в България. Традиционната лекция при откриването на конференцията тази година изнесе проф. Анели Неделчева, а темата беше: „Интегриран подход при изследване на лечебните растения – съвременни предизвикателства и перспективи пред фармакогнозията“.

1

На конференцията изнесоха доклади общо 60 участници от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Химикотехнологичния и металургичен университет, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Медицинските университети в София и Варна и от химическите институти на Българската академия на науките.

3

Докладите бяха разпределени в секции по различните области на химията – от неорганична и аналитична химия до фармацевтична химия, химични технологии и инженерна химия. Конференцията предостави възможност на студентите и докторантите да представят резултати от собствени научни изследвания върху актуални тематики и да проведат плодотворни дискусии с присъстващите в залата. Конференцията бе организирана с подкрепата на проект „EXTREME“, финансиран от Министерството на образованието и науката по Националната програма „Европейски научни мрежи“.

4
5