Начало / Новини / Новини и събития / Втори семинар по проекта AI-BEST (AI and Big data for Education, Software and Information Technologies)

   
Втори семинар по проекта AI-BEST (AI and Big data for Education, Software and Information Technologies)

На 14 декември 2023 г. в Заседателната зала на Факултета по математика и информатика се проведе вторият семинар по проекта AI-BEST (AI and Big data for Education, Software and Information Technologies), по дейност 3.4 на проект SUMMIT на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Семинарът беше открит от доц. Александър Димов, ръководител на AI-BEST, който представи накратко докладчика - докторант Симеон Емануилов и след това му даде думата за представяне на тема "Machine learning vs traditional software systems“. Симеон Емануилов е докторант към катедра „Софтуерни технологии“ във Факултета по математика и информатика с тема на дисертацията „Методи за реализация на софтуерни системи, ориентирани към големи данни“.

1-2

На семинара бе направен увод в областта на софтуерните системи с елементи на изкуствен интелект и с паралел с т. нар традиционни софтуерни системи. Последва обзор на предизвикателствата при внедряване на системи с елементи на машинно самообучение и беше дискутирана концепцията за използване на специализирани архитектурни шаблони за преодоляване на тези предизвикателства. Бяха дадени конкретни примери за системи с елементи на машинно самообучение и конкретни архитектурни решения. След представянето последва кратка дискусия с публиката относно приложимостта на подходите от разгледаните примери и конкретни резултати за подобрение на характеристиките на системите.

1-1

Проектът AI-BEST (AI and Big data for Education, Software and Information Technologies) - Приложение на изкуствения интелект и големите данни в образователните, софтуерните и информационните технологии е проект на ФМИ, който стартира през месец юли 2023 г. Проектът е финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, проект № BG-RRP-2.004-0008-C01. Основна цел на AI-BEST е изследване и разработване на подходи и технологии за приложение на методите на изкуствения интелект и големите данни в различни области на информатиката и компютърните науки.