Начало / Новини / Новини и събития / Втора научно-практическа конференция „Образование и изкуства: Традиции и перспективи“

   
Втора научно-практическа конференция „Образование и изкуства: Традиции и перспективи“

На 11 и 12 ноември 2021 г. в онлайн среда се проведе Втората научно-практическа конференция „Образование и изкуства: Традиции и перспективи“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата. В седем секции в три паралелни стаи бяха представени над 80 доклада.

Докладите от секциите „Социални и образователни дискурси“, „Добри практики в образованието и перспективи в предучилищното и началното училищно образование“, „Ефективно взаимодействие с родителите и семейството в подкрепа на детското развитие“, „Диалози през изкуството“, „Дигитални технологии в съвременното образование“, „Съвременни тенденции в обучението и специализираното въздействие при деца с особености в развитието“, „Музика и педагогика - иновации и традиции“ са публикувани в Сборник, достъпен на https://fnoi.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/11/Sbornik_Obrazovanie_Izkustva_2021.pdf