Начало / Новини / Новини и събития / В Софийския университет се проведе среща на инициативата „Адриа Арей“

   
В Софийския университет се проведе среща на инициативата „Адриа Арей“

В периода 12-15 март 2024 в Аулата и в Заседателна зала 1 на Ректората се проведе срещата на инициативата „Адриа Арей“ (Adria Array). Над 100 участници от 30 държави на Европа участваха в нея, а домакини бяха Софийският университет “Св. Климент Охридски”, Физическият факултет и Националният институт по геофизика, геодезия и география на БАН. Участниците обединяват усилия в изучаването на геоложкия строеж и сеизмичната активност в региона на Адриатическата плоча и нейните околности.

„Адриа Арей“ е инициатива за създаването на гъста мрежа от сеизмични станции, която да покрие адриатическата плоча и целия Балкански полуостров. Те ще позволят на учените, работещи в областта на сеизмологията, геофизиката и геологията да създадат детайлен модел на тектонските структури и да наредят пъзела на сеизмичните източници.

1-2

През първия ден от срещата бяха разгледани тектониката и сеизмичността на района, беше докладвано за актуалния статус на сеизмичния арей, а участниците от балканските държави представиха сеизмичната мрежа на съответната страна, част от инициативата.

1-9

Вторият ден на срещата започна с доклади за изследване на строежа на земята с пасивни сеизмични методи. В следобедната пленарна сесия бяха разгледани различни тестове за качеството на регистрираните сеизмични данни, изключително важна тема, за да може да бъдат използвани пълноценно данните за всички планирани изследвания. В последната пленарна сесия в третия ден от срещата бяха представени доклади за геодинамиката в района на адриатическата плоча и Балканския полуостров.

1-3


В осем паралелни сесии бяха осъществени срещи на научните групи в инициативата. Освен дискусии за необходими обучения, съвместна работа и проекти, бяха представени и получени до момента резултати. Сесиите включваха: сеизмичен шум, томография по обемни сеизмични вълни, томография по повърхностни вълни, метод на приемните функции, разцепване на S вълните, сеизмичност и параметри на източника, Вранча и връзка между геофизичните модели и геодинамиката (представяне на генератор на модели на различни райони от земята). Бяха направени и две работни срещи – на младите учени от инициативата и на работната група за популяризация и комуникация на инициативата. Тази група ще има и важната задача да дава достъп до данните на участниците в инициативата. В последния ден беше проведена среща на комитета по управление на инициативата.

1-4

Успоредно с устните доклади и дискусиите се проведе и постерна сесия, подредена в Централното фоайе в Ректората. На нея бяха представени общо 42 доклада.

1-7
1-8