Начало / Новини / Новини и събития / В рамките на лекция от серията „Неформални срещи“ студенти от Юридическия факултет научиха повече за функциите и правомощията на НАП

   
В рамките на лекция от серията „Неформални срещи“ студенти от Юридическия факултет научиха повече за функциите и правомощията на НАП

На 28.03.2024 г. се проведе поредна „Неформална среща“ с работодатели, организирана от Кариерния център на Юридическия факултет и Факултетния студентски съвет.

В рамките на серията от събития (публични лекции) „Неформални срещи с работодатели“ представители на организациите, с които Юридическият факултет е сключил споразумение за сътрудничество:

- Представят дейността си пред студенти;

- Представят казуси от практиката си;

- Запознават студентите с възможностите за кариерно развитие в рамките на представляваната от тях организация;

- Отправят покана за кандидастване за свободни позиции при условията на почасова заетост и при съобразяване с учебната натовареност на студентите ни.

1-1

Гост-лектори на публичната лекция бяха Боряна Жилова, заместник-изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, и Милен Трифонов, главен експерт в дирекция „Управление на човешките ресурси“, Централно управление на НАП.

В интерактивна среда и лично от най-висш орган на управление на Агенцията студентите научиха повече за функциите и правомощията на НАП, както и подробности и примери от практиката за тяхното реализиране и упражняване.

2-2

Милен Трифонов представи на вниманието на студентите конкретна информация относно подбора на кадри и възможностите, които НАП предоставя на студентите по право и завършилите образованието си юристи.

4-4

В изключително интерактивна среда бяха представени примери за опити за данъчни измами, както и други казуси от данъчно-ревизионната практика на НАП.

3-3