Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет участва в EURIE/Coursera Eastern European Executive panel

   
Софийският университет участва в EURIE/Coursera Eastern European Executive panel

На 2 юни 2021 г. заместник-ректорът на Софийския университет проф. д-р Елиза Стефанова участва в EURIE/Coursera Eastern European Executive panel. Coursera е електронна образователна интерактивна платформа, предлагаща свободно достъпни онлайн курсове на обучение. Тя предлага съвместно с университети от цял свят курсове от различни области на науката – инженерни и хуманитарни науки, медицина, биология, социални науки, компютърни науки и др.

В събитието се включиха над 100 участници от цял свят. В изказването си проф. Стефанова благодари на организаторите за поканата им и възможността да участва в събитието и представи усилията на Софийския университет „Св. Климент Охридски", усилията на България, свързани с развитието на дигиталните умения. По думите й Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ има много добри традиции в обучението на студенти, особено в компютърните науки, подготвяйки едни от най-търсените специалисти от бизнеса по целия свят.

1-1

Проф. Стефанова изтъкна, че България като всяка държава, която мисли за развитие на икономиката си, знае, че това може да се случи само чрез подкрепата и стимулирането на научните изследвания и образованието. Софийският университет участва в множество програми и проекти, отбеляза заместник-ректорът. Проф. Стефанова подчерта, че благодарение на Националната научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ от април 2021 г. Софийският университет си партнира с Coursera. В рамките на това сътрудничество е в ход разработката, внедряването и провеждането на онлайн иновативни курсове, например за разработване на приложения за виртуална, добавена и разширена реалност, както и за програмиране, ориентирано към интернет на нещата. Първоначално курсовете ще се предлагат в Софийския университет и в България, а в дългосрочен план – в цял свят. „Надяваме се чрез тях да допринесем за развитието на новите цифрови умения не само на нашите възпитаници, но и на много хора в нашата страна, както и на всички, които биха могли да се възползват от тях“, каза проф. Стефанова.

Заместник-ректорът на Алма матер обърна внимание и на проекта MODERN-A, целящ да промени фокуса върху компетентностите и мултидисциплинарното обучение. По думите й проектът е свързан с модернизацията на висшето образование в рамките на друга национална програма - „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той цели да се разработят и реализират съвместно с още осем български университета, три национално представени организации на работодателите и 24 Европейски университета програми, чрез които да се предоставят на студентите не само от Софийския университет, но и партньорските университети, възможности за развитие на съвременни компетентности, които се изискват от бизнеса в днешно време.

1_

В отговор на въпроса за развитието на дигиталните компетенции на специалисти в хуманитарните специалности заместник-ректорът на Софийския университет отбеляза, че в днешно време технологиите повлияват всички сфери. Това неминуемо налага ние да предоставяме нови възможности за обучение и в тези специалности, което и правим. Един конкретен пример е предоставянето на всички, не само студенти, а и граждани, на възможността да завършат курса „Елементи на изкуствения интелект“ („Elements of AI“), разработен от Университета в Хелзинки и фирмата Reaktor в рамките на Европейското председателство на Финландия. Като академичен партньор в инициативата Софийският университет осигурява и възможността успешно завършилите курса да получат кредити.

logo-bg-640
CATCH21-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. Елиза Стефанова изтъкна и усилията, които Софийският университет полага в посока на развитие на т.нар. меки умения у своите студенти в сферата на компютърните науки, чрез въвеждане на такива курсове в университетските учебни програми. Тя посочи, че от настоящата учебна година за всички студенти във Факултета по математика и информатика на Софийския университет е въведен нов курс, разработен в рамките на европейския проект CATCH21, за развитие на умения от 21 век. На второ място проф. Стефанова отбеляза, че в учебната програма на някои студенти има и изискване за стаж, което много помага за развитието на меки умения на студентите. Също така Факултетът по математика и информатика предлага курсове, водени изцяло от практикуващи, много от които възпитаници на факултета, които също обръщат специално внимание на меките умения в работата си със студентите. „Разбира се, ние организираме в университета много други допълнителни инициативи заедно с нашите бизнес партньори и предложени също от нашите студенти. Използваме всички възможни начини да развием максимално меките умения на нашите студенти, включително предоставяйки им курсове чрез Coursera“, подчерта проф. Стефанова.

Заместник-ректорът на Софийския университет отбеляза още, че университетът има традиции в използването на онлайн обучение от повече от двадесет години, включително предлагане на онлайн обучение по академични програми на големи фирми за кредити като част от университетската учебна програма. Софийският университет е партньор на Cisco Academy още от самото й създаване, партнира си и с VMware, IBM, Oracle и предоставяните от тях програми и курсове, каза проф. Елиза Стефанова и допълни, че в повечето случаи такива курсове са част от магистърските програми.

В изказването си заместник-ректорът на Софийския университет засегна и темата за онлайн обучението през последната година и половина и каза, че в допълнение към всичко, предоставено като ресурси на студентите, през 2020 г. Софийският университет се е присъединил и към инициативата Coursera for campus.

В заключение проф. Елиза Стефанова отбеляза, че към момента се разработват варианти за предоставяне на кредити (или микрокредити) за отделни курсове, посещавани от студентите, за да може, ако някой студент се запише в няколко такива курса, които са комбинирани в една програма, да може да получи и съответната диплома.