Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет "Св. Климент Охридски" запазва убедително водещото си място в Рейтинговата система на висшите училища

   
Софийският университет "Св. Климент Охридски" запазва убедително водещото си място в Рейтинговата система на висшите училища

Софийският университет “Св. Климент Охридски” заема първо място в 23 професионални направления, в които обучава студенти - „Биологически науки“, „Биотехнологии“, „Здравни грижи“, „Икономика“, „Информатика и компютърни науки“, „История и археология“, „Математика“, „Науки за земята“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Политически науки“, „Право“, „Психология“, „Религия и теология“, „Социални дейности“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Теория и управление на образованието“, „Туризъм“, „Физически науки“, „Филология“, „Философия“ и „Химически науки“, в десетото поредно издание на Рейтинговата система на висшите училища в България с актуална информация от 2020 г.

Данните от рейтинговата система категорично показват, че Софийският университет продължава да е лидер по отношение на качеството на научните си изследвания и индекс на цитируемост на научните публикации в международните библиографски бази данни Scopus и Web of Science

Професионалните направления с най-високи средни доходи сред завършилите са „Информатика и компютърни науки“, „Математика“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“ и „Комуникационна и компютърна техника“. За поредна година най-високи доходи в страната получават завършилите „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет.

Рейтинговата система е достъпна на интернет адрес: https://rsvu.mon.bg .