Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отбелязва патронния си празник

   
Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отбелязва патронния си празник

За втора година поради пандемичната обстановка не бе възможно Софийският университет да проведе традиционното академично тържество по познатия начин с голямо събиране в Аулата на Ректората, с което всяка година на 25 ноември академичната общност отдава почит към патрона на Алма матер Свети Климент Охридски.

Празничният ден започна в академичния параклис в Богословския факултет, където Негово Преосвещенство Мелнишки епископ Герасим отслужи света литургия. По-късно се проведе литийно шествие до паметника на св. Климент Охридски. Ректорското ръководство, председателят на Общото събрание, Студентският съвет на Софийския университет и представители на Клуба на асистента към Университета поднесоха венци на паметника на св. Климент Охридски.

22

Снимка: Елена Дюлгерова

Цветя бяха поднесени и пред паметниците на Евлоги и Христо Георгиеви, както и пред паметните плочи в Ректората, посветени на загиналите за родината преподаватели и асистенти и на загиналите студенти през 1912-1913 и 1915-1918 г.

5
6

Заместник-ректорът на Алма матер доц. д-р Георги Вълчев отправи приветствие от името на ректорското ръководство към академичната общност. В него той посочва, че в ден като днешния гордо можем да заявим, че пътят, който извървя Софийският университет от годините на своето създаване до ден днешен, следва неотклонно надеждите и мечтите на неговите първи създатели. „Нашето Висше Училище, неговите начала и националното му значение“, както пише проф. Иван Шишманов в една своя блестяща статия, благодарение на поколенията учени и преподаватели, чиито живот беше отдаден на неговото развитие и утвърждаване, успя да създаде традиции, които го превърнаха в най-авторитетния български академичен център, създаващ и разпространяващ знание в нашето общество. Години на усилен творчески труд, които трябва да продължим с усърдието на нашия патрон, тъй като си даваме сметка, че съотнесени към многовековната европейска университетска традиция, те ни показват, че сме още в началото на един дълъг път“, казва доц. Вълчев.

7

Заместник-ректорът изтъква в словото си, че в условията на тежка социална, политическа и икономическа криза, когато значителна част от сънародниците ни се борят за своето оцеляване, когато почти ежедневно се разделяме с близки за нас хора и колеги, ние сме длъжни да носим с достойнство завещаната ни мисия – да продължаваме многовековната българска културна и просветна традиция. „Длъжни сме в това объркано време да продължаваме да бъдем водещото духовно средище, което трябва да напомни кой е основният приоритет на всяко едно модерно и проспериращо общество – образованието“, отбелязва доц. Вълчев.

8

По думите му през изминалите години Софийският университет съвсем заслужено се превърна в символ на знаещите и можещите хора. На свободните духом. На умовете, които търсят и даряват своите знания. Охулван и ласкан, клеветен и уважаван, Университетът се наложи като коректив на всяка една политическа власт, като бариера пред измислените авторитети и еднодневни герои, отбелязва доц. Вълчев и допълва: „Утвърди се като място, където мъдростта и младостта си дават ежедневна среща, за да чертаят пътищата към бъдещето, да създават мечти и надежди, да преодоляват трудности.“

1

Доц. Георги Вълчев отбелязва, че в този смисъл празникът на нашия университет е празник на цяла България. На онази все още бедна, но горда и далновидна България, която още в първото си следосвобожденско десетилетие прозря истината, че знанието прави силата, и откъсна от залъка си, за да му даде шанс. На днешната разтерзана, обезверена, разколебана и излъгана България, която въпреки всичко продължава да се бори за правото си на достоен живот.

vitarag_foae_300
dsc_0338_300

 

В словото си доц. Вълчев призовава цялата академична общност, преподаватели, студенти и служители, с необходимото достойнство да посрещнем патронния си празник, показвайки истинското лице на Университета – място, създаващо бъдещето на България.

Цялото слово на доц. д-р Георги Вълчев можете да видите тук .

По традиция в рамките на академичното тържество за патронния празник на Софийския университет се обявява носителят на Наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Лауреатът за 2021 г. е гл. ас. д-р Ивайло Йотинов от Биологическия факултет.

2-1

Ивайло Йотинов завършва с отличие висше образование (ОКС „бакалавър“) по биология в Биологическия факултет на Софийския университет през 2010 година. През следващите две години се обучава в магистърската програма „Екологична биотехнология“, която завършва успешно през 2012 г. През 2013 г. е зачислен като редовен докторант към Катедра „Обща и приложна хидробиология“ с научен ръководител проф. дбн. Яна Топалова. През 2017 г. след спечелен конкурс е назначен за главен асистент към Катедра „Обща и приложна хидробиология“. Ръководител на магистърска програма „Биобизнес и биопредприемачество“.Научните интереси на гл. ас. д-р Ивайло Йотинов са в областта на биологичното водопречистване и екологичната биотехнология и по-специално микроскопския анализ на активни утайки, както и микробиологичен контрол на води, утайки и седименти. По-тясната му специализация е по отношение на количествен състав и биоразнообразие на микро- и метафауната в активни утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води. Основно място в неговите изследвания заемат контролът и управлението на самопречиствателните процеси в технологизирани водни екосистеми. Друго направление на изследвания е обвързано с биоремедиацията на седименти, както и изследване ефективността на различни въглеродни наночастици (нанодиаманти и нанотръбички) върху биодеградационния потенциал на микробни съобщества в седименти. Не на последно място трябва да се посочат и негови изследвания върху филаментните микроорганизми в активни утайки на пречиствателни станции - тематика разработвана от едва няколко човека в България.

Научните публикации на гл. ас. д-р Ивайло Йотинов включват 26 статии, от които 11 в списания с импакт фактор или SJR. Общият импакт фактор на статиите му е над 9,135, а индексът на Хирш (h-index) е 3. Участията на гл. ас. д-р Ивайло Йотинов в национални и международни форуми са 71. Документираните цитати на статиите му са 40. Гл. ас. д-р Йотинов участва в редица международни и национални научни и научно-образователни проекти. От 2011 година досега е участвал в 30 проекта, от които 9 национални и 10 с бизнеса.

Като преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски” гл. ас. Йотинов участва активно в обучението на специалисти по биология и биотехнологии. Изнася лекции по управление на водите, води практически занятия по биотехнологични методи за опазване на околната среда, управление на водите, екологични биотехнологии, хидробиология, ключови направления в биобизнеса, биологичен контрол и управление на водопречистването. Ръководил е 12 дипломни работи на студенти от Биологическия факултет.

10

Традиционно на патронния празник се обявяват и Годишните награди „Алма Матер“ за учебната 2020/2021 година по повод Патронния празник на Университета. Наградите отличават постиженията на студенти в научната, образователната и културната дейност и за високи спортни успехи и се връчват на патронния празник на Софийския университет. Тази година за научноизследователска дейност са отличени трима студенти от Юридическия факултет - Христо Мънчев и Даяна Зашева от специалност „Право“ и Кристина Горчева, специалност „Международни отношения“.

За постижения в областта на спорта е отличен и Мартин Недялков, докторант, специалност „Неорганична химия“ от Факултета по химия и фармация.

2

Факултетът по журналистика и масова комуникация ежегодно присъжда стипендии за студентски постижения в областта на радио- и телевизионната журналистика. Комисия в състав проф. д.н. Венцислав Димов, доц. д-р Жана Попова и гл. ас. д-р Николай Колев от катедрата „Радио и телевизия“ и тази година извърши селекцията на кандидатурите.

11

Стипендията на името на Надежда Дженева, осигурена от журналиста Кеворк Кеворкян, се присъжда на Криста Янинска, студентка в IV курс, специалност „Журналистика“. Криста Янинска има опит като водещ в радио „Алма Матер Класик ФМ“, реализирала е стаж във Vibes.bg, владее английски и руски език и е сред най-активните и мотивирани студенти във факултета.

15

Стипендията на името на проф. Михаил Минков, финансирана от журналиста Явор Цаков, се присъжда на Симеон Симеонов, студент в IV курс, специалност „Журналистика“. Симеон Симеонов има опит като журналист в БНТ, отразяващ културни събития, и като координатор в българския селекционен комитет към Колежи на Обединения Свят. Владее английски, италиански и японски език. Той е сред най-изявените студенти във Факултета по журналистика и масова комуникация.

23JPG

Снимка: Ангел Карадаков; Литийно шествие на Богословския факултет и поднасяне на венец пред паметника на св. Климент Охридски

12

Поздрав на Университетския хор за старинна музика с диригент Красимира Цуцуманова: