Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен прием за учебната 2021/2022 година

   
Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен прием за учебната 2021/2022 година

9 747 са кандидатите, подали документи за прием в Софийския университет. За незаетите места в редовна и в задочна форма, субсидирани от държавата, както и за незаетите места за обучение срещу заплащане, Софийският университет обявява допълнителен прием при следния график:

От 13 до 17 септември 2021 г. е срокът за регистрация за класиране. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университетаhttp://www.uni-sofia.bg. Достъпът до електронния портал изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.

В сектор „Прием на студенти“ на Ректората е допустимо единствено валидиране на информацията от предварително направения от кандидат-студента запис в електронизираната система само по изключение и при невъзможност кандидатите да се регистрират онлайн.

Класирането ще бъде обявено на 21 септември 2021 г. Записването на новоприетите студенти ще бъде на 23 и 24 септември 2021 г.

Допълнителен прием за 626 места, субсидирани от държавата, е обявен за следните специалности:

„Философия“ – 2 места в редовна форма на обучение и 1 място в задочна форма на обучение; „Социология“ – 9 места в редовна форма; „Политология“ – 2 места в редовна форма; „Публична администрация“ – 7 места в редовна форма; „Културология“ – 11 места в редовна форма; „Библиотечно-информационни науки“ – 1 място в задочна форма; „Европеистика“ (с английски език, френски език, немски език, испански език) – 8 места в редовна форма; „Публични информационни системи“ – 9 места в редовна форма; „Философия“ (на английски език) – 4 места в редовна форма; „История“ – 14 места в редовна форма и 2 места в задочна форма; „Археология“ – 7 места в редовна форма; „Етнология и културна антропология“ – 7 места в редовна форма; „История и география“ – 5 места в редовна форма; „Архивистика и документалистика“ – 5 места в редовна форма и 8 места в задочна форма; „История и философия“ – 3 места в редовна форма; „История и чужд език“ (английски език/френски език) – 8 места в редовна форма; „Педагогика“ – 5 места в редовна форма; „Социални дейности“ – 3 места в редовна форма и 2 места в задочна форма; „Неформално образование“ – 7 места в редовна форма и 4 места в задочна форма; „Българска филология“ – 4 места в редовна форма и 4 места в задочна форма; „Славянска филология“ – 7 места в редовна форма; „Руска филология“ – 3 места в редовна форма; „Френска филология“ – 1 място в редовна форма; „Италианска филология“ – 4 места в редовна форма; „Португалска филология“ – 6 места в редовна форма; „Унгарска филология“ – 2 места в редовна форма; „Новогръцка филология“ – 1 място в редовна форма; „Румънска филология“ – 3 места в редовна форма; „Иранистика“ – 7 места в редовна форма; „Индология“ – 2 места в редовна форма; „Арменистика и кавказология“ – 5 места в редовна форма; „Африканистика“ – 4 места в редовна форма; „Математика“ – 27 места в редовна форма; „Информатика“ – 30 места в редовна форма; „Математика и информатика“ – 24 места в редовна форма и 8 места в задочна форма; „Статистика“ – 20 места в редовна форма; „Физика“ – 7 места в редовна форма и 2 места в задочна форма; „Инженерна физика“ – 1 място в задочна форма; „Ядрена техника и ядрена енергетика“ – 3 места в редовна форма; „Физика и математика“ – 1 място в задочна форма; „Астрофизика, метеорология и геофизика“ – 4 места в редовна форма и 2 места в задочна форма; „Физика и информатика“ – 6 места в редовна форма; „Медицинска физика“ – 2 места в редовна форма; „Комуникации и физична електроника“ – 2 места в редовна форма; „Фотоника и лазерна физика“ – 2 места в редовна форма; „Оптометрия“ – 4 места в редовна форма и 1 място в задочна форма; „Компютърно инженерство“ – 2 места в редовна форма; „Химия“ – 3 места в редовна форма и 6 места в задочна форма; „Химия и английски“ – 2 места в редовна форма; „Химия и информатика“ – 6 места в редовна форма; „Екохимия“ – 14 места в редовна форма; „Компютърна химия“ – 9 места в редовна форма; „Ядрена химия“ – 5 места в редовна форма; „Инженерна химия и съвременни материали“ – 14 места в редовна форма; „Фармация“ – 10 места в редовна форма; „Биология“ – 20 места в редовна форма и 2 места в задочна форма; „Молекулярна биология“ – 10 места в редовна форма; „Екология и опазване на околната среда“ – 4 места в редовна форма и 10 места в задочна форма; „Биотехнологии“ – 3 места в редовна форма и 6 места в задочна форма; „География и биология“ – 8 места в редовна форма; „Биомениджмънт и устойчиво развитие“ – 15 места в редовна форма; „Агробиотехнологии“ – 16 места в редовна форма; „География“ – 12 места в редовна форма и 2 места в задочна форма; „Геология“ – 7 места в редовна форма; „Туризъм“ – 7 места в редовна форма; „Регионално развитие и политика“ – 6 места в редовна форма; „География и английски език“ – 4 места в редовна форма; „Геология и проучване на природните ресурси“ – 8 места в редовна форма; „Журналистика“ – 2 места в редовна форма; „Връзки с обществеността“ – 3 места в редовна форма; „Книгоиздаване“ – 2 места в редовна форма; „Теология“ – 16 места в редовна форма и 10 в задочна форма; „Религията в Европа“ – 8 места в редовна форма и 8 в задочна форма; „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 12 места в редовна форма; „Предучилищна педагогика и чужд език“ – 1 място в редовна форма; „Начална училищна педагогика и чужд език“ – 1 място в редовна форма; „Социална педагогика“ – 6 места в редовна форма; „Специална педагогика“ – 5 места в редовна форма; „Логопедия“ – 5 места в редовна форма; „Музика“ – 1 място в редовна форма; „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ – 1 място в редовна форма; „Изобразително изкуство“ – 5 места в редовна форма; „Медийна педагогика и художествена комуникация“ – 5 места в редовна форма; „Физическо възпитание и спорт“ – 1 място в редовна форма; „Медицинска сестра“ – 6 места в редовна форма.

Допълнителен прием за 892 места за обучение срещу заплащане е обявен за следните специалности:

„Философия“ – 13 места в редовна форма и 5 места в задочна форма; „Социология“ – 5 места в редовна форма; „Политология“ – 15 места в редовна форма; „Публична администрация“ – 38 места в редовна форма; „Културология“– 15 места в редовна форма; „Библиотечно-информационни науки“ – 13 места в редовна форма и 8 места в задочна форма; „Европеистика“ (с английски език, френски език, немски език, испански език) – 2 места в редовна форма; „Публични информационни системи“ – 30 места в редовна форма; „Философия (на английски език)“ – 9 места в редовна форма; „История“ – 8 места в редовна форма и 1 място в задочна форма; „Археология“ – 10 места в редовна форма; „Етнология и културна антропология“ – 5 места в редовна форма; „История и география“ – 10 места в редовна форма; „Архивистика и документалистика“ – 10 места в редовна форма и 5 места в задочна форма; „История и геополитика на Балканите“ – 10 места в редовна форма; „История и философия“ – 10 места в редовна форма; „Хебраистика“ – 5 места в редовна форма; „История и чужд език“ – 6 места в редовна форма; „Педагогика“ – 4 места в редовна форма; „Социални дейности“ – 10 места в редовна форма и 6 места в задочна форма; „Неформално образование“ – 5 места в редовна форма и 5 места в задочна форма; „Българска филология“ – 29 места в редовна форма и 40 места в задочна форма; „Славянска филология“ – 9 места в редовна форма; „Руска филология“ – 4 места в редовна форма; „Балканистика“ – 5 места в редовна форма; „Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“ – 2 места в редовна форма; „Френска филология“ – 3 места в редовна форма; „Италианска филология“ – 4 места в редовна форма; „Испанска филология“ – 4 места в редовна форма; „Португалска филология“ – 4 места в редовна форма; „Класическа филология“ – 3 места в редовна форма; „Унгарска филология“ – 2 места в редовна форма; „Новогръцка филология“ – 4 места в редовна форма; „Румънска филология“ – 4 места в редовна форма; „Тюркология“ – 2 места в редовна форма; „Иранистика“ – 2 места в редовна форма; „Индология“ – 2 места в редовна форма; „Арменистика и кавказология“ – 4 места в редовна форма; „Южна, Източна и Югоизточна Азия“ – 6 места в редовна форма; „Африканистика“ – 2 места в редовна форма; „Математика“ – 7 места в редовна форма; „Информатика“ – 8 места в редовна форма; „Приложна математика“ – 7 места в редовна форма; „Математика и информатика“ – 5 места в редовна форма и 2 места в задочна форма; „Компютърни науки“ – 6 места в редовна форма; „Софтуерно инженерство“ – 2 места в редовна форма; „Информационни системи“ – 8 места в редовна форма; „Статистика“ – 7 места в редовна форма; „Физика“ – 2 места в задочна форма; „Инженерна физика“ – 2 места в задочна форма; „Физика и математика“ – 3 места в редовна форма и 2 места в задочна форма; „Астрофизика, метеорология и геофизика“ – 2 места в задочна форма; „Физика и информатика“ – 5 места в редовна форма; „Комуникации и физична електроника“ – 4 места в редовна форма; „Оптометрия“ – 1 място в редовна форма и 4 места в задочна форма; „Компютърно инженерство“ – 3 места в редовна форма; „Химия“ – 1 място в редовна форма и 3 места в задочна форма; „Химия и английски език“ – 2 места в редовна форма; „Химия и информатика“ – 3 места в редовна форма; „Екохимия“ – 2 места в редовна форма; „Компютърна химия“ – 2 места в редовна форма; „Ядрена химия“ – 2 места в редовна форма; „Инженерна химия и съвременни материали“ – 2 места в редовна форма; „Фармация“ – 30 места в редовна форма; „Биология“ – 10 места в редовна форма и 6 места в задочна форма; „Молекулярна биология“ – 7 места в редовна форма; „Екология и опазване на околната среда“ – 7 места в редовна форма и 7 места в задочна форма; „Биотехнологии“ – 19 места в редовна форма и 9 места в задочна форма; „Биология и химия“ – 5 места в редовна форма; „География и биология“ – 5 места в редовна форма; „Биомениджмънт и устойчиво развитие“ – 7 места в редовна форма; „Биология и английски език“ – 5 места в редовна форма; „Агробиотехнологии“ – 7 места в редовна форма; „География“ – 20 места в редовна форма и 10 места в задочна форма; „Геология“ – 10 места в редовна форма; „Туризъм“ – 12 места в редовна форма; „Регионално развитие и политика“ – 17 места в редовна форма; „География и английски език“ – 6 места в редовна форма; „Геопространствени системи и технологии“ – 10 места в редовна форма; „Журналистика“ – 5 места в редовна форма и 26 в задочна форма; „Връзки с обществеността“ – 6 места в редовна форма и 12 в задочна форма; „Книгоиздаване“ – 13 места в редовна форма; „Комуникационен мениджмънт“ – 4 места в редовна форма; „Икономика и финанси“ (с английски и френски език) – 4 места в редовна форма; „Стопанско управление“ (с английски, немски и френски език) – 32 места в редовна форма; „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“ (на английски език) – 8 места в редовна форма; „Теология“ – 5 места в редовна форма и 9 места в задочна форма; „Религията в Европа“ – 2 места в редовна форма и 7 в задочна форма; „Предучилищна педагогика и чужд език“ – 4 места в редовна форма; „Начална училищна педагогика и чужд език“ – 2 места в редовна форма; „Социална педагогика“ – 5 места в редовна форма; „Специална педагогика“ – 4 места в редовна форма; „Музика“ – 3 места в редовна форма; „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ – 5 места в редовна форма; „Изобразително изкуство“ – 2 места в редовна форма; „Графичен дизайн“ – 3 места в редовна форма; „Медийна педагогика и художествена комуникация“ – 3 места в редовна форма; „Физическо възпитание и спорт“ – 4 места в редовна форма; „Медицинска сестра“ – 4 места в редовна форма; „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ – 10 места в редовна форма.