Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и „Експириън България“ ЕАД сключиха договор за сътрудничество

   
Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и „Експириън България“ ЕАД сключиха договор за сътрудничество

Договорът за сътрудничество бе подписан от ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков, доц. д-р Теодор Седларски, декан на Стопанския факултет, и Мая Миланова, изпълнителен директор на „Експириън“ за България.

Договорът предвижда двете страни да участват съвместно в научното и методическо ръководство при обучението на студенти в магистърската програма на Стопанския факултет „Приложна иконометрия и икономическо моделиране“. Споразумението се сключва за срок от 10 години, считано от началото на академичната 2016/2017 г.

Сътрудничеството между Софийския университет и Experian има практическа насоченост. Предвижда се фирмата да предоставя теми и идеи за практическо ориентирани курсови проекти и магистърски тези за студентите обучавани в магистърската програма. Според клаузите на договора Experian се задължава да предоставя възможност за добиване на допълнителни практически умения на студентите, обучавани в магистърската програма чрез организиране на стажантски програми и лeтни практики в съответствие със своите бизнес нужди.

1