Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет стана част от Европейската университетска асоциация

   
Софийският университет стана част от Европейската университетска асоциация

На 30 октомври 2020 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ придоби статут на индивидуален пълноправен член на Европейската университетска асоциация.

Европейската университетска асоциация обединява над 800 университета от 48 държави. Асоциацията изпълнява важна роля в Болонския процес и влияе позитивно върху политиките на Европейския съюз в областта на висшето образование, научните изследвания и иновациите.

Чрез непрекъснато взаимодействие с редица други европейски и международни организации Европейската университетска асоциация гарантира, че се чува независимият глас на европейските университети.

Асоциацията предоставя на своите членове разнообразни възможности за обмен на добри практики чрез участие в съвместни проекти, събития и други инициативи, както и участие в процесите по формиране на европейски политики и програми, с фокус върху висшето образование и научните изследвания.