Начало / Новини / Новини и събития / Седма международна научна конференция „Пътят на коприната“

   
Седма международна научна конференция „Пътят на коприната“

В Институт Конфуций – София към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се провежда Седмата международна научна конференция „Пътят на коприната“. Конференцията има за надслов названието на известния древен междуконтинентален път, свързващ Азия, Североизточна Африка и Европа, превърнал се в символ на богатия културен обмен между Китай и света, между Изтока и Запада.

На събитието присъстваха ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков, г-н Ян Дзиенцюн, министър-съветник в посолството на КНР, Ян Тиен - началник по образователните въпроси в посолството на Китай, проф. д-р Мадлен Данова, декан на Факултета по класически и нови филологии, доц. д-р Надя Чернева, зам.-ректор на ПУ "Паисий Хилендарски", преподаватели и гости.

1-1

Събитието бе открито от доц. д-р Антония Цанкова, ръководител на Катедра „Китаистика“ в Софийския университет, която поздрави всички и отбеляза, че конференцията е проведена за първи път през 2011 г. и вече е традиция в академичния живот на общността. Тя изрази увереността си, че за седма година събитието ще се превърне в обединителен център на дискусии, обмяна на опит и виждания по разнообразни теми. Тя се провежда в хибриден формат, което позволява в нея да се включат още повече участници.

1-2

Г-н Ян Дзиенцюн, министър-съветник в посолството на КНР изказа своята благодарност на организаторите на семинара – Институт „Конфуций“ – София, на приятелите от България и Китай, които са положили усилия за провеждането на двудневната конференция.

1-3

По думите му инициативата „Един пояс, един път“, започнала преди десет години, дава плодотворни резултати, превърнала се е в отворена и глобална платформа за сътрудничество, която надхвърля географските ограничения, преодолява културните различия и интегрира нуждите за развитие. Г-н Ян Дзиенцюн изтъкна, че културният обмен между Китай и страните от Централна и Източна Европа има дълга история и е важен канал, свързващ Азия със Северна Африка и Европа, сближава ни тясно и се е превърнал в основна артерия на комуникация в сферите на икономиката и културата и в двете посоки.

1-10

В изказването си той проследи историята на отношенията между Китай и България и началото на преподаването на китайски език в Софийския университет през 1953 г. и основаването на специалност „Китаистика“ в Алма матер през 1991 г. Г-н Ян Дзиенцюн подчерта, че този научен семинар обединява китаисти и учени, изучаващи изтока и други китайски изследователи от цял свят, за да споделят най-новите научно-изследователски перспективи, концепции и постижения и да обсъдят въпроси в областта на китаистиката и изрази увереността си, че научното събитие ще има положително влияние върху развитието на българо-китайските отношения.

1-4

Ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков прочете поздравителен адрес до организаторите на конференцията, участниците и гостите. В него той отбеляза, че научният форум вече се е утвърдил като традиция и е изключително ценен за междукултурния обмен между България и Китай. По думите му това са два народа – толкова далечни в географско отношение и толкова близки заради доброто си сътрудничество, а Институтът „Конфуций“ отдавна е доказал, че е средище на наука и култура, много важни за отношенията между нашите две страни.

1-9

„Древният път на коприната и днес е актуален и важен. Път, по който днес крачат образованието и науката, обменът на знания и култури. Поздравявам Ви за разнообразието от теми, които сте заложили в панелите в конференцията и съм сигурен, че ще имате отлични резултати след приключването й, решения на поставените проблеми, както и нови идеи и планове за нови срещи“, посочи проф. Герджиков и благодари на всички организатори, на участниците в научния форум като им пожела много успехи, много творчески решения и бъдещи срещи.

1-5

Деканът на Факултета по класически и нови филологии проф. Мадлен Данова също отправи поздрав към присъстващите и отбеляза, че е впечатлена колко разнообразни и интересни теми ще бъдат разгледани в рамките на научния форум. Тя подчерта, че е щастлива, че на форума ще се представят толкова много различни гледни точки за света и това ще ни покаже как можем да се учим едни от други въпреки различията и да намираме общи решения на проблемите, за да продължим напред към едно по-добро бъдеще. Проф. Данова изрази увереността си, че ще бъде много успешна конференция и полезна за всички участници в нея.

1-7

Директорите на Институт „Конфуций“ г-жа Аксиния Колева и проф. Лиу Сиумин поднесоха приветствие към всички участници и гости. Те благодариха на всички, спомогнали за провеждането на събитието и подчертаха тяхната изключителна подкрепа и сътрудничество. По думите им конференцията си поставя за цел да изгради по-добра и по-широка академична платформа, където изследователи и учени да обменят нови идеи в областта на източните и западните езици и култури, взаимоотношенията и взаимодействията между източните и западните цивилизации и изследванията в областта на икономиката, културата, академичните постижения в Китай и света. Те изразиха надеждата си конференцията да е интересна и продуктивна, а участниците да генерират много нови идеи и източници на вдъхновение като създадат нови академични връзки.

Целта на конференцията е да събере синолози, ориенталисти и други специалисти, занимаващи се с различни аспекти на синологичните изследвания, които да споделят нови концепции, идеи и обсъждат въпроси от различни области в следните основни панели: китайски език и литература - традиции, съвременност, перспективи; езикови изследвания на китайски и български език - актуални тенденции на китаистиката в България и българистиката в Китай; духовна традиция, философия, култура на Китай – развитие, влияния, взаимодействия; пътят на коприната като връзка между цивилизации – история, археология, пътища на обмен на материални и духовни ценности, икономически, социални и културни процеси между Изтока и Запада; съвременен Китай и светът – социално-икономическа динамика, вътрешна политика и международни отношения, идеи и перспективи за развитие; историческо и културно наследство на Китай, културен обмен и туризъм; китайско традиционно и съвременно изкуство - процеси, влияния и перспективи.