Начало / Новини / Новини и събития / Самостоятелната изложба „Камъни“ на доц. д-р Снежина Бисерова е представена в рамките на проекта „ЕКО-арт / АРТ-еко“

   
Самостоятелната изложба „Камъни“ на доц. д-р Снежина Бисерова е представена в рамките на проекта „ЕКО-арт / АРТ-еко“

Изложбата „Камъни“, представена на уеб сайта на проект „ЕКО-арт / АРТ-еко“, включва творби на доц. д-р Снежина Бисерова, преподавател в Катедра „Визуални изкуства“ във Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изложбата е посветена на поезията на Борис Христов и включва 17 работи, изпълнени в техниката дигитална графика.

Снежина Бисерова развива проблема за графичната транспозиция – контрапункта, залегнал като основен принцип в работите ѝ през последните години. Композициите са монохромно решени в лимитираната, елитарна чистота на черно-бялото, в строгия диапазон на относително семплата, класическа, линеарнощрихова естетика на гравюрата. Те са генерирани дигитално на базата на трансформирана до неузнаваемост авторска фотография. Форматът е квадратен, 50 х 50 см.

Основният обект, камъкът, върху който тематично е фокусирана серията, преминава през различни степени на разпада на природните структури до трансформирането им в нова, почти абстрактна художествена реалност.

Авторката проследява разпада на човешкото и духовното начало с отдалечаването от природата. В житейския си път човек постоянно търси, лута се, губи и преоткрива изконния смисъл на битието, просветлението и изначалните ценности – и така, до края – докато открие своя Камък, „под който да намери подслон“...

Изложбата се осъществява по проект „ЕКО-арт / АРТ-еко“, реализиран с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Ръководител на проекта и автор на неговия уеб сайт е гл. ас. д-р Явор Грънчаров от Катедра „Визуални изкуства на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

Линк към изложбата: https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=630

Снежина Бисерова, Камъни 1-1
Снежина Бисерова, камъни 8-1