Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по английски език и по физика продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2023-2024 г.

   
С изпити по английски език и по физика продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2023-2024 г.

В 9.00 часа в 272 аудитория в Ректората на Софийския университет започна изпитът по английски език, за явяване на който са подали заявления 650 кандидат-студенти. Кандидат-студент изтегли вариант № 2 в присъствието на заместник-ректора доц. д-р Анета Антонова. Председател на изпитната комисия е проф. Снежина Димитрова.

Доц. Антонова поздрави кандидатите с избора им да продължат образованието си в Софийския университет, най-старото висше училище в България, което тази година празнува 135-годишнина от създаването си. Тя подчерта, че във века на глобализация, в който живеем, обменът на знания е невъзможен без владеенето на чужди езици и пожела на кандидатите да намерят място в някоя от множеството специалности в университета, за която изпитът по английски е балообразуващ.

1-1

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит по английски език, са: „Философия“; „Психология“; „Социология“; „Политология“; „Публична администрация“; „Библиотечно-информационни науки“; „Публични информационни системи“; „Философия (на английски език)“; „Английска филология“; „Испанска филология“; „Португалска филология“; „Скандинавистика“; „Класическа филология“; „Унгарска филология“; „Новогръцка филология“; „Румънска филология“; „Тюркология“; „Арабистика“; „Иранистика“; „Китаистика“; „Индология“; „Японистика“; „Кореистика“; „Арменистика и кавказология“; „Южна, Източна и Югоизточна Азия“; „Африканистика (на английски език)“; „Химия и английски език“; „Биология и английски език“; „Регионално развитие и политика“; „География и английски език“.

С успешно положени изпити по география и по английски език кандидат-студентите могат да кандидатстват за специалностите „Туризъм“ и „Климатични промени и управление (на английски език)“.

3-3

В 14.30 часа в 292 аудитория в Ректората започна конкурсният изпит по физика, за който са се записали 56 кандидати.

Кандидат-студент изтегли тема № 3, по която ще пишат явилите се на днешния изпит.

Деканът на Физическия факултет проф. дфзн Георги Райновски пожела на кандидатите да бъдат спокойни и през октомври да ги приветства като студенти във факултета.

1-1

С успешно взет изпит по физика може да се кандидатства за следните специалности: „Библиотечно-информационни науки“; „Публични информационни системи“; „Физика“; „Инженерна физика“; „Ядрена техника и ядрена енергетика“; „Физика и математика“; „Астрофизика, метеорология и геофизика“; „Физика и информатика“; „Медицинска физика“; „Комуникации и физична електроника“; „Квантова и космическа теоретична физика“; „Фотоника и лазерна физика“; „Оптометрия“; „Физика на ядрото и елементарните частици (обучение на английски език)“; „Компютърно инженерство“; „Учител по природни науки в основна степен на образованието“; „Химия“; „Химия и английски език“; „Химия и информатика“; „Екохимия“; „Компютърна химия“; „Ядрена химия“; „Инженерна химия и съвременни материали“; „Геология“; „Геология и проучване на природни ресурси“.

 

1-2