Начало / Новини / Новини и събития / С изпит по химия завършва първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2024/2025 г.

   
С изпит по химия завършва първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2024/2025 г.

В 9.00 ч. в аудитория 272 в Ректората на Софийския университет започна конкурсният изпит по химия, за участие в който са подали заявления 660 кандидат-студенти.

В присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. Мадлен Данова, декана на Факултета по химия и фармация проф. Анела Иванова и на членовете на изпитната комисия кандидат-студенти изтеглиха вариант № 2 на теста в компонент 1 на изпита и вариант № 2 в компонент 2: Присъединяване на водород, вода и циановодород към алдехиди; Химични свойства на анилин: бромиране, нитриране, сулфониране; Аминокиселини: Определение и химична структура. Функционални групи. Взаимодействие с метални хидрооксиди и с киселини. Декарбоксилиране; Обяснете какво представляват първичната, вторична, третична и четвъртична структура на белтъците. Какви видове връзки са отговорни за формирането на тези структури.

Вторият компонент е задължителен само за желаещите да кандидатстват в специалност „Медицина“.

Председатели на комисията са доц. Диана Чешмеджиева от Факултета по химия и фармация и проф. Иво Грабчев от Медицинския факултет.

1-1

Проф. Мадлен Данова приветства кандидат-студентите за избора им да кандидатстват в Софийския университет и изрази надеждата си да ги посрещне на първи октомври като студенти на Алма матер. Тя им пожела успех и да покажат всичко, което са научили.

1-3

Специалностите, в които се кандидатства с успешно издържан изпит по химия, са: „Библиотечно-информационни науки“; „Публични информационни системи“; „Физика“; „Инженерна физика“; „Ядрена техника и ядрена енергетика“; „Физика и математика“; „Астрофизика, метеорология и геофизика“; „Физика и информатика“; „Медицинска физика“; „Комуникации и физична електроника“; „Квантова и космическа теоретична физика“; „Фотоника и лазерна физика“; „Оптометрия“; „Квантова физика и физика на ядрото и елементарните частици“ (обучение на английски език); „Компютърно инженерство“; „Учител по природни науки в основна степен на образованието“; „Химия“; „Химия и английски език“; „Химия и информатика“; „Екохимия“; „Компютърна химия“; „Ядрена химия“; „Инженерна химия и съвременни материали“; „Биология и химия“; „Биомениджмънт и устойчиво развитие“; „Геология“; „Геология и проучване на природни ресурси“.

1-4

С успешно издържани изпити по химия и по биология може да се кандидатства за специалност „Фармация“, а с успешно издържани изпити по биология (компоненти 1 и 2) и химия (компоненти 1 и 2) може да се кандидатства за специалност „Медицина“.

1-5