Начало / Новини / Новини и събития / Работна среща по проект TERAPI 2 (Територия за иновативно обучение)

   
Работна среща по проект TERAPI 2 (Територия за иновативно обучение)

От 26 февруари до 1 март 2024 г. проф. д-р Лиляна Стракова и хоноруван преподавател д-р Жулиета Величкова-Борин от Факултета по педагогика участваха в поредна работна среща в гр. Катания, Италия, по проект TERAPI 2 (Територия за иновативно обучение) със заглавие „Осмелете се! Работни колективи, обучаващи се за по-добра подкрепа на промяната“ („Osez! Des collectifs de travail apprenants pour mieux accompagner le changement“) в рамките на програма „Еразъм+“, с партньори от Франция, Италия, Гвиана и островите Сен Пиер и Микелон.

Домакини на срещата бяха Университетът на Катания и Държавната гимназия „Джузепина Туризи Колона“. Хорът и оркестърът на гимназията приветстваха участниците в срещата с впечатляващо изпълнение на химна на Европа и на националните химни на България, Франция и Италия.

По време на срещата, екипите представиха последователно резултатите от работата си в рамките на всеки един от трите основни модула, по които работят: управление на училищната институция, взаимодействие: училище - семейна среда и културна подкрепа за противодействие на отпадането от училище.

 

1-2

Обсъдена беше представената от екипите документация за междинния отчет относно първия етап на работата по проекта, както и предстоящите задачи по дейностите, предвидени във втория етап.

1-3

Проектът има за цел да предложи нова динамика на учебния процес и педагогически подход, при който чрез изоморфизъм да се мобилизират работни колективи, в които директорите на училища, учителите, учениците, родителите и културният потенциал на средата в широк смисъл, се явяват съставни елементи. Взаимодействието на всички елементи в работния колектив във вертикален и в хоризонтален план би следвало да организира координатна система, в която перспективата, задавана от училищната институция, проекцията предлагана от учителя в учебния процес и личният проект на ученика за собственото му развитие, подкрепен от родителите му да се пресичат в една равнина, където отпадането от училище се явява вече явление от друго измерение.

1-4
1