Начало / Новини / Новини и събития / Публична лекция на проф. Ливнат Холцман от Университета „Бар-Илан“, Израел

   
Публична лекция на проф. Ливнат Холцман от Университета „Бар-Илан“, Израел

В Заседателна зала 1 в Ректората проф. Ливнат Холцман от Университета „Бар-Илан“, Израел, изнесе публична лекция на тема How Sunni was the Qadiri Creed? An Alternative Reading in the Sources. Събитието се проведе на английски език и бе организирано от Катедра „Арабистика и семитология“ към Факултета по класически и нови филологии.

Проф. д-р Симеон Евстатиев, ръководител на Катедра „Арабистика и семитология“, представи проф. Ливнат Холцман пред присъстващите преподаватели, гости и студенти.

1-5

Проф. Холцман преподава в Катедрата по арабистика на Университета „Бар-Илан“, Израел. Специализира в областта на ислямския традиционализъм и изследването на пророческите предания (хадиси). Нейните публикации включват монографията Anthropomorphism in Islam: The Challenge of Traditionalism (700–1350) (Edinburgh University Press 2018), както и множество студии и статии, посветени на традиционалистката мисъл в исляма и религиозни учени като Ахмад ибн Ханбал (поч 855), Ибн ал-Джаузи (поч. 1201), Ибн Таймия (поч. 1328) и неговия ученик Ибн Кайим ал-Джаузия (поч. 1350). Понастоящем се занимава с жестовете, физическите маниери и езика на тялото на пророка Мухаммад, представени в хадисния корпус и други жанрове на мюсюлманската книжовност.

1-1

В лекцията си „Кредото на ал-Кадир“ проф. Ливнат Холцман разгледа поредица от документи и книги, издадени от аббасидския халиф ал-Кадир би-л-Лах между 1017–18 и 1029 г. сл.Хр. В началото на ХХ в. швейцарският учен Адам Мец (поч. 1917) идентифицира като „Кредото на ал-Кадир“ кратък текст от 770 думи в съчинение на Ибн ал-Джаузи. Впоследствие това заключение на Мец става общоприето и никой не подлага на съмнение авторството на халифа ал-Кадир. В своята лекция проф. Ливнат Холцман оспори това идентифициране на текста, като разясни типа суннизъм, представен във фрагмента, и проучи въпроса с приписваното на ал-Кадир авторство.

1-4

В края на лекцията тя засегна и въпроса за разликата между двата текста – незапазения текст на „Кредото на ал-Кадир“ и варианта в труда на Ибн ал-Джаузи. Изследването е част от нова студия, включена в подготвяния колективен том Rulers as Authors (eds. Maribel Fierro, Sonja Brentjes and Tilman Seidensticker, Leiden and Boston: Brill).

1-2

Лекцията предизвика голям интерес сред аудиторията и бе последвана от въпроси и дискусия по темата, разгледана от проф. Холцман.

1-3