Начало / Новини / Новини и събития / Представяне на колективната монография "Специална педагогика"

   
Представяне на колективната монография "Специална педагогика"

В Заседателна зала 2 в Ректората на Софийския университет беше официално представена колективната монография "Специална педагогика", издадена от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“. Колективната монография е резултат на усилията на членовете на катедра „Специална педагогика“ и няколко хонорувани преподаватели към нея - Милен Замфиров, Неда Балканска, Мира Цветкова-Арсова, Славина Лозанова и Калоян Дамянов.

Пред множество преподаватели и студенти проф. Милен Замфиров, декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата, откри представянето с думите, че това е първата по рода си монография, която обхваща и подробно и внимателно описва всички области, направления и течения в специалната педагогика.

1-112

Специалната педагогика е една от най-бързо и бурно развиващите се области въобще както в страната, така и по света, като това се дължи на динамичните промени, свързани с разбирането, че децата и възрастните със специални образователни потребности (СОП) имат своето място във всяко общество, променените закони, насочени към адекватна подкрепа на хората с нарушения, въвеждането на интегрираното обучение и приобщаващото образование, новите и активни организации, доставчици на социални услуги за хората с увреждания, както и застъпническите дейности на отделни групи за натиск, целящи пропагандирането на нормалното възприемане на хората със СОП, превърна специалната педагогика в атрактивна, търсена и желана специалност.

1-2

Основната и базова концептуална идея на авторите е монографията да бъде в помощ на студентите по специална педагогика във Факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, но на практика отразява и търсенията на колегите специални педагози.

1-3

Напълно естествено е монографията да излиза в този формат с добре известни автори в цялата страна, специалисти в областта, още повече, че Катедрата по специална педагогика към Факултета по науки за образованието и изкуствата е и единствената съществуваща като самостоятелна и това превръща монографията в ценно издание. Факт, който се потвърждава от изчерпването на тиража в рамките на четири дни.

1-7

След представянето на проф. Замфиров гостите бяха поздравени от проф. дпн Владимир Радулов, който отбеляза, че като рецензент е бил изключително впечатлен от стойностното съдържание, а проф. д-р К. Караджова сподели, че изданието ще е полезно за всички - и колеги, и студенти.

1-113

Проф. д-р Н. Балканска, ръководител на Катедра „Специална педагогика“, отбеляза своето голямо удовлетворение и пожела това начинание да не спира с тази монография.

1-111

1-117