Начало / Новини / Новини и събития / Представен бе новият брой на списание „Philologia/Филология“

   
Представен бе новият брой на списание „Philologia/Филология“

В Софийския университет бе представен първият брой на възстановеното издание на Факултета по класически и нови филологии „Philologia/Филология“. Така с книжка 31 се продължи една традиция, която бе спряна повече 20 години.

Главният редактор на списанието проф. Мадлен Данова подчерта, че целенасочено е запазена номерацията на броевете, защото приемствеността е изключително важна. Проф. Данова обърна внимание на важността на филологията за развитието на човешката цивилизация. Именно затова екипът, заел се с възстановяването на изданието, се е обединил около идеята, че наименованието отразява напълно профила на списанието.

Главният редактор благодари изрично на всички членове на редакционната колегия за добре свършената работа, на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ за прекрасното сътрудничество, както и на всички колеги, които са допринесли за повишаване престижа на изданието. Проф. Данова отбеляза, че за нея е особено радващ фактът, че наред с членовете на редколегията, автори на статии и колеги от други факултети на Университета на представянето са дошли и студенти, като изрази надежда, че те ще продължат достойно тази традиция.

Проф. Александър Федотов, който е ръководител на проекта „Платформа „Филология/Philologia”“, изрази своята благодарност за добре свършената работа към редакционната колегия и анонимните рецензенти. Той обърна внимание, че дори в някои източни езици понятието „език“ и понятието „култура“ съвпадат, което е поредното доказателство за значимостта и обхвата на понятието „филология“. Проф. Федотов изтъкна, че традициите са много важни във Факултета по класически и нови филологии. Той благодари на членовете на екипа на проекта, които са работили активно за успешното му финализиране и подчерта, че са съмишленици с настоящото деканско ръководство на Факултета.

1