Начало / Новини / Новини и събития / Първи български нумизматични четения: История и общество в перспективата на нумизматиката

   
Първи български нумизматични четения: История и общество в перспективата на нумизматиката

Форумът, който се проведе онлайн, бе организиран от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Националния археологически институт с музей към БАН, Регионалния исторически музей София и Първа инвестиционна банка.

Конференцията постави успешно начало на регулярното провеждане на подобни научни срещи. Форумът протече със засилен международен интерес, като сред участниците бяха представени повече от десет страни, включително извън пределите на нашия континент. Надвишаването на капацитета на платформата, предвидена за живите дискусионни сесии, наложи отварянето на втори канал на излъчване на събитието.

Трите дни на активен научен обмен обогатиха не само индивидуалните лектори с различна перспектива към трудовете им, но и доведоха до оформянето на нови концепции за сътрудничество в ключови сфери.

Конференцията беше финансирана по проект на Университетския фонд научни изследвания № 80-10-59/13.04.2020 г. с ръководител гл. ас. д-р Никола Дюлгеров.

1-1