Начало / Новини / Новини и събития / Научно-практическа конференция ,,Социалната работа в променящия се свят – образование, изследвания, политики и практики“

   
Научно-практическа конференция ,,Социалната работа в променящия се свят – образование, изследвания, политики и практики“

В Аулата в Ректората на Софийския университет започна научно-практическа конференция с международно участие на тема: ,,Социалната работа в променящия се свят – образование, изследвания, политики и практики“. Събитието се провежда по случай световния ден на социалната работа, който тази година е под надслов „Споделено бъдеще за трансформираща промяна“ и се организира от Българската асоциация за образование по социална работа в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Европейската асоциация за образование по социална работа и Българската асоциация на социалните работници.

На откриването на конференцията присъстваха ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев, министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова, зам.-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова, експерти, представители на държавни агенции, преподаватели, студенти и гости.

1-3

Участниците и гостите бяха приветствани от ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Георги Вълчев, който заяви, че днешната конференция би трябвало да очертае важните проблеми, които тепърва ще ни предстоят за разрешаване. Защото обществата се променят, българското общество също, появяват се нови проблеми, появяват се нови социално уязвими групи и тогова, когато институциите заедно с университетите, асоциациите, които се занимават с тези проблеми, си подадат ръка, това е залог за успешни бъдещи политики.

1-1

Проф. Вълчев изрази надежда на научния форум да има ползотворни дискусии, да бъдат представени същностни визии за това какво ни предстои като общество и като политики, които трябва да се създадат, за да се работи в полза на обществото.

В днешно време някак много бързо възприемаме модни думи, крием се зад фрази, които звучат добре, но всъщност те не очертават проблемите. Надявам се днешният форум да покаже точно обратното. На добър час и успех на всички участници!“, пожела проф. Вълчев.

1-4

В своя поздрав деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Ваня Божилова припомни, че мотото световния ден на социалната работа тази година е „Споделено бъдеще за трансформираща промяна“ и подчерта: „Трансформиращата промяна не може да се случи, ако всички ние не работим заедно. Ако всички ние, които сме в полето на социалната работа, създаващи политики, изграждащи програмите за подготовка, първоначална и допълнителна квалификация, за изследвания, които стимулират развитието на образователното дело и за проектиране на резултатите на тези изследвания и ефективното им приложение в практиката, не работим заедно“, изтъкна доц. Божилова и добави, че и за студентите, и за партньорите тези срещи са изключително ценни.

1-2

Тя благодари на всички, че дават възможност на Факултета по педагогика да бъде ядрото, което събира, сплотява и дава идеите за тази трансформираща промяна. Накрая доц. Божилова пожела успех на форума и решения, които да доведат до трансформация, която ще бъде реално отчетена на всички нива – от политиките, до практиките, където са реално нуждаещите се от трансформиращата социална работа.

1-6

В приветствието си към участниците в конференцията заместник-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова заяви, че тяхното участие е особено важно за стимулиране на развитието на научното педагогическо сътрудничество в областта на социалните дейности. Проф. Петрова подчерта, че социалната работа е едновременно мултидисциплинарна и трансдисциплинарна област, която се основава на широк спектър научни теории и изследвания. По думите й уникалната особеност на научните изследвания в социалните науки е в това да претворяваш теоретичното познание директно в практиката. Проф. Петрова съобщи, че тази година приемът на студенти в първи курс в професионалното направление "Социални дейности" е увеличен с 27 процента. Към момента в такива специалности се обучават 1573-ма студенти в 11 висши училища. Тя обърна внимание и на важността на практическото обучение на студентите - бъдещи социални работници. " Зам.-министърът посочи още, че според Рейтинговата система на висшите училища в Република България безработицата сред завършилите социални дейности е много ниска - между 2-4 процента в различните висши училища, а приложението на придобитото висше образование е между 43-63 процента.

12

Проф. Петрова акцентира върху необходимостта от разяснителна и популяризираща дейност на университетите за това колко важни за обществото са социалните дейности, от разширяване на възможностите за провеждане на студентски практики и стажове, и изграждане на здрави връзки с бизнеса в сферата на социалните услуги за осигуряване на подготвени кадри в тази област. Тя посочи, че конкретна възможност е предвидена и в рамките на подготвяната от Изпълнителната агенция "Програма за образование" процедура "От висше образование към заетост" по програмата "Образование" 2021-2027 година. По тази процедура ще се осигури възможност за въвеждане на дуално обучение във висшето образование. Социалните дейности биха могли много успешно да се включат в този вид обучение, за да се изградят още по-здрави и устойчиви връзки с пазара на труда.

1-7

В рамките на официалното откриване на конференцията приветствия отправиха различни агенции и институции. С видео поздрав се включи и проф. Анамария Кампанини – президент на Международната асоциация на училищата по социалната работа.

1-8

Научният форум продължи с пленарни доклади. Първият от тях бе на министъра на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова на тема: „Перспективи за развитие на човешките ресурси в социалната сфера - от визия към действие“.

„Социалната работа има сила да накара хората със затруднения да знаят, че имат ценен за нашето общество потенциал и нямат граници, за да го използват“, каза министър Шалапатова и представи пред аудиторията одобрената Стратегия за развитие на човешките ресурси в социалната сфера (2024 – 2030), която е насочена към подобряването на условията на труд на над 49 000 души, работещи в сектора. „Чрез прилагането си Стратегията има за цел да постигне ръст в търсенето на професиите в социалната сфера и оптимизиране на предлагането на работна сила в сектора“, обясни Шалапатова. Тя постави акцент върху важността на качествената подготовка и обучения на социалните работници, за да съществува високоефективна подкрепа чрез услуги за деца, семейства и възрастни. Министърът обърна внимание и върху една от основните цели на документа - подобряването на условията на труд на специалистите, мотивацията и изграждането на професионална общност.

Вярваме, че успехът на тази Стратегия се основава на активна академична дейност, чрез която да се изградят нужните компетенции и да се популяризират перспективите за развитие в нашата сфера. Нужно е да изградим компетентна система, която съчетава усилията на практиците, академичната общност и политиката. Важно е да създадем компетентностен профил на социалния работник, който да бъде рамката за всички обучителни програми и дейности, свързани със социалната работа“, посочи министър Шалапатова. Като важен аспект тя добави приложението на социалната работа в образователната, здравната и социалната системи, както и профилирането на социалните специалисти със съответните компетентностни профили.

Като част от дейностите за постигане на приоритетите, набелязани в Стратегията, министър Шалапатова очерта разписването на проект на Наредба за статута и професионалното развитие на помагащите професионалисти и парапрофесионалисти в социалната сфера; въвеждане на изискване за специализирано въвеждащо обучение или допълнителна квалификация по социални дейности, както и на изисквания за образователно равнище и професионална квалификация за работещите в социалната сфера. „За да имаме подкрепени хора, ние трябва да имаме здрави и подкрепени работници. Надявам се вече подкрепата да се превърне в систематична“, заключи министър Иванка Шалапатова.

Програма