Начало / Новини / Новини и събития / Научен семинар по проект "Ефективни изчисления и алгоритми. Приложение при решаване на теоретични и практически проблеми от различни научни области"

   
Научен семинар по проект "Ефективни изчисления и алгоритми. Приложение при решаване на теоретични и практически проблеми от  различни научни области"

На 23 май 2024 г. в Заседателната зала на Факултета по математика и информатика се проведе научен семинар по проект "Ефективни изчисления и алгоритми. Приложение при решаване на теоретични и практически проблеми от различни научни области.", дейност 3.4 на проект SUMMIT на Софийския университет „Св. Климент Охридски.

Семинарът беше открит от доц. Петър Армянов, ръководител на проекта, който след кратки встъпителни слова даде думата на доц. д-р Силвия Бумова - член на колектива.

900

Тя изнесе доклад на тема "On invariant polynomials in free associative algebras over a field of arbitrary characteristic". Представянето включи както интересни факти от историята на математиката и в частност алгебрата, така и състоянието на актуални проблеми от областта. Представени бяха постиженията на екипа в областта на инвариантните полиноми над некомутативни алгебри.

901

Семинарът предизвика значителен интерес сред участниците и завърши с оживена дискусия.

Презентацията можете да видите тук .

Снимки: Олег Константинов