Начало / Новини / Новини и събития / Научен семинар по проект AI-BEST

   
Научен семинар по проект AI-BEST

На 7 март 2024 г. в Заседателната зала на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе научен семинар по проект AI-BEST (AI and Big data for Education, Software and information Technologies), дейност 3.4 на проекта SUMMIT, финансиран със съдействието на ЕС- Next Generation по НПВУ.

Семинарът беше открит от доц. Александър Димов, ръководител на AI-BEST, който след кратко встъпително слово даде думата на гл. ас. д-р Дафинка Митева - член на колектива на AI-BEST, за да представи темата "Модел на система за визуализиране на учебни аналитики".

1-11

Бяха представени основните предизвикателства пред съвременното обучение и мотивацията да бъдат изследвани и използвани т.нар. „учебни аналитики“ (Learning Analytics). Докладчикът представи резултатите от поредица от експерименти и изследвания, целящи да бъдат извлечени основните изисквания към единна интегрирана система за учебни аналитики. Представен беше концептуален модел на системата и резултати от работата с неин прототип.

1-12

Семинарът предизвика значителен интерес сред участниците, като завърши с оживена дискусия по представените теми, включително приложимостта ѝ в учебния процес и административните процедури в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

1-13