Начало / Новини / Новини и събития / Лятно училище за млади учени “Иновации и приложни аспекти на науката за колоиди и междуфазови граници”

   
Лятно училище за млади учени “Иновации и приложни аспекти на науката за колоиди и междуфазови граници”

Първата лятна школа "Иновации и приложни аспекти на науката за колоиди и междуфазови граници" беше проведена в рамките на проекта "EXTREME". Проектът EXTREME е координиран от Софийския университет“ Св. Кл. Охридски“ и е финансиран от Министерството на образованието и науката на Република България, в рамките на Национална програма "Европейски научни мрежи“. Партньори на Софийския университет в рамките на проекта са Факултетът по химия, Университет в Барселона, Испания и Департаментът по материали, ETH Цюрих, Швейцария.

Лятното училище се проведе от 14 до 16 юли 2021 г в курорта “Св. Св. Константин и Елена”, Варна. В нея участваха млади учени от Факултета по химия и фармация на Софийския университет и от Факултета по химия на Университета в Барселона.

1

Школата бе открита от проф. Георги Вайсилов от Факултета по химия и фармация на Софийския университет “Св. Кл. Охридски“, координатор на проекта, който приветства участниците в нея.

2

Лектори бяха известни учени от партньорските организации, както и от Софийския университет, а именно: проф. Лусио Иса, д-р Робърт Стайл, д-р Александра Бейлс от ЕТН Цюрих, д-р Албърт Брюж, проф. Жорди Серера, д-р Жозеп Пигмарти Луис от Университета в Барселона, проф. Славка Чолакова и проф. Ирина Караджова от Софийския университет “Св. Кл. Охридски“ и проф. Юрий Кълвачев от Института по катализ, Българска академия на науките.

3

Повече информация може да бъде намерена на интернет страницата на проекта http://www.extreme-esn.eu/en/home/