Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 19 ноември 2020 г. внезапно почина доц. д-р Цвятко Кръстев Попов (11.04.1953 – 19.11.2020 г.), преподавател във Физическия факултет на Алма матер.

Поклонението ще се състои на 22 ноември 2020 г. от 13.30 часа в църквата „Възнесение Господне” в гр. София (срещу Румънското посолство).

Цвятко Кръстев Попов е възпитаник на Физическия факултет и цялата му творческа дейност е свързана с изследователска и преподавателска дейност във факултета.

Преподавателската му дейност е свързана с учебния физичен експеримент, за която той изгради и поддържаше лабораторията към катедрата. Винаги е отстоявал интересите на катедрата и факултета. Създаде и ръководи успешна магистърска програма. Има пет успешно защитили докторанти в областта на методиката на обучение по физика и физика на плазмата. Съавтор е на учебници по физика за гимназиалното образование.

Два мандата е бил ръководител на Катедра „Методика на обучението по физика“, като през това време не пожали усилия за кадровото и професионалното израстване на катедрата.

Бил е и член на Управителния съвет на Съюза на физиците в България и активен в организиране и провеждане на ежегодните конференции по физика.

Научната му изследователска работа е свързана с физика на плазмата, която извършваше и по съвместителство с Института по електроника към БАН. Работи по много международни проекти, като публикационната му дейност е многостранна и призната чрез множество цитати.

Загубихме добър и отзивчив колега, отличен преподавател и всеотдаен учен.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски”