Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 18 октомври 2020 г. почина проф. дфзн Борис Арнаудов, дългогодишен преподавател във Физическия факултет на Алма матер.

Опелото ще се състои на 22 октомври 2020 г. от 12.00 ч. в храма “Св. Седмочисленици”.

Професор Арнаудов е роден на 16 август 1940 г. Средното си образование завършва в 22-ра гимназия в София. През 1960/61 г. постъпва като студент в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и през 1966 г. се дипломира като физик със специалност „Полупроводници“. Целият му трудов стаж преминава във Физическия факултет – от стажант научен сътрудник до професор в катедра „Физика на полупроводниците“. Кандидатската си дисертация защитава в Белоруския Университет в Минск като задочен аспирант, а докторската по физически науки във Физическия факултет на Софийския университет. За периода 2003-2007 година е заместник-декан на факултета.
Ръководител е на научна лаборатория “Полупроводникови лазери” в Лабораторията по Физика и техника на полупроводниците. Под негово ръководство са разработени епитаксиални технологии за израстване слоеве на базата на А3В5 полупроводници и изработване на светодиоди и лазери с хетеропреходи за приложението им в действащи оптоелектронни устройства. Научно изследователската му дейност включва луминесцентни и електрофизични процеси в епитаксиални слоеве и излъчватели. В сътрудничество с международен екип има съществен принос в изясняване модела на късовълновите светодиоди, лазери и осветители на базата на галиев нитрид.

Проф. Арнаудов бе много изобретателен експериментатор и изследовател. Научните му трудове са ценени и цитирани в международни списания.

Преподавателската му дейност е свързана с редица основни курсове за специалността Физика на полупроводниците и ръководство на много дипломни работи. Той е известен като много квалифициран лектор и събеседник с неподражаемо чувство за хумор.

Физическата ни общност загуби един много добър физик, преподавател, колега и приятел.

Поклон пред паметта му!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски”