Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 5 октомври 2020 г. почина проф. д-р Недялка Видева, дългогодишен преподавател във Философския факултет на Алма матер.

Поклонението ще се състои на 7 октомври 2020 г. от 11.30 ч. в Ритуалната сграда на Централните софийски гробища.

Жизненият път на проф. Недялка Видева бе обвързан с всеотдайна работа за Софийския университет и преподаването на философия и етика в Университета.

Недялка Видева завършва специалност философия във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1976 г. В периода 1997 - 1980 г. е редовен докторант по етика в Катедрата по логика, етика и естетика. През 1980 г. ѝ е присъдена образователната и научна степен „кандидат на философските науки“ за дисертационен труд на тема: „Своеобразие на моралната ценност“. От 1981 г. е асистент, а от 1985 г. главен асистент в Катедрата по логика, етика и естетика, Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1989 г. става доцент, а от 2012 г. до 2017 г. е професор по етика в същия факултет. Специализирала е в Университета на Лайпциг през 1985 г., в Центъра за интердисциплинарни изследвания в Билефелд през 1992 г., в Университета на Саарланд, Саарбрюкен през 1996 г. и в Централно-европейския университет в Будапеща през 1999 г.

През 1981 - 1989 г. Недялка Видева е научен секретар на Катедрата по логика, етика и естетика, а в периода 2003 - 2007 г. е неин ръководител. От 2002 до 2007 г. тя е заместник-декан по учебната дейност за ОКС „магистър“ и ОКС „доктор“ на Философския факултет, от 2007 до 2011 г. е заместник-ректор по учебната дейност за ОКС „магистър“ и ОКС „доктор“ на Софийския университет.

Автор е на книгите: „Гръцкото морално съзнание до епохата на елинизма: аксиологически аспект” (1987), „Нравствените идеи в историята на европейската култура“ (1990), „Общности и идентичности” (1998, съавт.), „Толерантност и интеркултурност” (1998, съавт.), „Интеркултурното образование в България: идеал и реалност” (1999, съавт.), „Феминистки проекции” (2013), на многобройни студии, статии и предговори на книги. Съставител и редактор на сборниците: „Проекти за феминистка етика“ (2000), „Философски семинари Гьолечица – 20 години“ (2004, заедно с проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев и гл. ас. Стоян Асенов), „Траектории на етиката. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Кирил Нешев” (2007), и др. Била е член на редколегията на сп. Философски преглед (1991-1993) и член на редколегията на Философска библиотека „Семинар 333“.

Недялка Видева е сред основателите на Сдружението на университетските преподаватели по философия в България и негов председател в периода 2004 - 2008 г.

Автор и съставител е на следните учебници и учебни помагала: „Антология по етика”, Ч. 1-2 (1987-1989), „Етика /Учебник с текстове/” (1993, съавт.), „Девет лекции по история на етиката” (2002 и 2005), „Етика и право /Учебник с христоматия - X клас/” (2002, съавт.).

Недялка Видева е преводач на книгите на Лев Шестов „Достоевски и Ницше“ и „Киркегор и екзистенциалната философия (1993), „На везните на Иов“ (1996), издадени в Университетско издателство СУ „Св. Климент Охридски“.

Проф. Видева е водила многобройни курсове в годините на активна преподавателска дейност, сред които курсове по етика, въведение в етиката, теория и история на етиката, дискурсна етика, аксиология, етика на грижата. От 2000 до 2017 г. е ръководител на магистърска програма „Социални изследвания на пола“ към Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Участник е в над 10 проекта, на 5 от тях е и ръководител. Недялка Видева е научен ръководител и научен консултант на над 15 успешно защитили докторските си дисертации докторанти.

С академичната си дейност и изследователски постижения в областта на етическите изследвания проф. Видева има значим принос към българската философска традиция и академичната летопис на Катедрата по логика, етика и естетика.

Поклон пред светлата й памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски”