Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че на 3 октомври 2020 г. внезапно ни напусна проф. д-р Александър Стойнов, дългогодишен преподавател в Юридическия факултет.

Опелото ще се състои на 7 октомври 2020 г. от 11.30 часа в църквата на Централните софийски гробища.

Проф. д-р Александър Иванов Стойнов е изтъкнат юрист, учен и преподавател по наказателно право. Роден е в София през 1949 г. Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1974 г. От 1977 г. преподава в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, като последователно заема академичните длъжности асистент (1977), старши асистент (1982), главен асистент (1986), доцент (1994) и професор по наказателно право (2004). Доктор по право е на Софийския университет (1989). Заместник-декан е на Юридическия факултет (1995-1999) и ръководител на Катедрата по наказателноправни науки (1994-1996 и 2000-2008). Специализирал е в Париж, в Института за сравнителноправни изследвания, а също и в юридическите факултети на Сорбоната и на Университета в гр. Монпелие, Франция.

Името на проф. д-р Александър Стойнов се е превърнало в символ на принципност и високи критерии за обучението по право. Безспорните му качества на учен са причина да бъде канен като лектор и в други университети в България и в чужбина. Проф. д-р Стойнов е изнасял лекции в юридически факултети във Франция и Сърбия. Автор е на множество монографии, учебници, лекционни курсове, статии и студии на български, руски, френски и немски език. Неизменно е канен за участие в сформираните от различни правителства работни групи за изработване на проект за нов Наказателен кодекс от 1993 г. насам. Бил е член на Комисията по помилванията при президента на Република България, на Консултативния съвет по законодателството към Народното събрание на Република България и др.

Огромен е приносът му за авторитета на Софийския университет, на Юридическия факултет и на Катедрата по наказателноправни науки. През 2014 г. бе награден с най-високото отличие – Почетен знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с огърлица.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски”