Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с прискърбие съобщава, че на 29 декември 2019 г. на 71-годишна възраст ни напусна проф. дин Драгомир Драганов, дългогодишен преподавател в Историческия факултет.

Проф. Драгомир Драганов е роден на 29 октомври 1948 г. в гр. Плевен. През 1967 г. завършва Френската езикова гимназия в гр. София, а през 1972 г. специалност „История“ в Историческия факултет на Софийския университет. От 1974 г. е асистент, от 1984 г. – доцент, а от 1996 г. – професор в Катедрата по нова и съвременна история към Историческия факултет. През 1980-1983 г. е преподавател по история на славянските народи в Мадридския автономен университет, Испания. В периода 2005-2007 г. ръководи Катедрата по нова и съвременна история в Историческия факултет на Софийския университет. Доктор по история от 1979 г., доктор на историческите науки от 1995 г. Дългогодишен член на Висшата атестационна комисия и на Специализирания научен съвет по нова и най-нова история. Автор на множество монографии, статии, студии и рецензии. Обучил е десетки студенти, специализанти и докторанти.

Депутат в VII Велико народно събрание и в XXXVIII Обикновено народно събрание.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“