Начало / Новини / Новини и събития / In Memoriam

   
In Memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 3 ноември 2017 г. ни напусна проф. Костадин Грозев.

Проф. Костадин Грозев е роден на 24 април 1961 г. в Пловдив. Завършил е специалност “История“ и втора специалност „Английска филология” в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1985). В периода 1989 - 1990 г. е инспектор в Деканата на Историческия факултет на Софийския университет. През 1990 г. става кандидат на историческите науки с "Демократическата партия и движението за реформи в политическата система на САЩ (1969 - 1972)".

От 1990 г. е старши асистент в Катедрата по нова и съвременна история в Историческия факултет, а от 1993 г. – главен асистент. През 2007 г. се хабилитира за доцент с изследването си „Белият дом и Студената война. Избори и дипломация 1948 – 1964 г.“, а от 2017 г. е професор.

От 2010 г. проф. Грозев е научен директор на Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма матер“ към Софийския университет. В своята дейност като научен директор, проф. Грозев създаде партньорства с голям брой български и международни институции, с което допринесе не само за развитието на научната програма на Комплекса по хуманитаристика, но и за обогатяването на изследователския профил на Софийския университет.

В този период той подпомогна създаването и развитието на дълготрайни партньорства с Комисията по досиетата, Държавна агенция "Архиви", Университета в Баку, Асоциацията по американистика, Комисията за образователен обмен "Фулбрайт" и много други инициативи. Едно от последните му начинания е създаването на Софийски форум за научна дипломация в партньорство със Столична община и други организации.

Сред по-известните му научни изследвания са „Кризата в политическата система на САЩ в края на 60-те г.“ (1991 г.), “Демократическата партия и движението за реформи в политическата система на САЩ (1969 - 1971)“ (1989); “Фактори в политическото развитие на САЩ в края на 60-те г.” (1995); „Лорд Джеймс Брайс - либерал и хуманист от викторианската епоха“(1995).

Академичната общност загуби колега и приятел, учен, преподавател с опит и забележително чувство за хумор, всеотдайно посветен на историческата наука и своите студенти.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски"