Начало / Новини / Новини и събития / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че ни напусна проф. дин Христина Илиева Мирчева.

Поклонението ще се състои на 30 септември 2016 г. от 11.00 часа в ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Проф. Христина Мирчева е родена на 9 септември 1938 г. в гр. София. През 1961 г. завършва специалност „История“ със специализация по Нова и най-нова история и архивистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Работи като учител по история в Смолян (1961-1962 г.) и София (1962-1963 г.). В периода 1968-1970 г. е редовен докторант по Нова и най-нова обща история в Историческия факултет на Университета. През 1971 г. започва работа като асистент в същата катедра, а през 1973 г. става кандидат на историческите науки с изследването си „Великобритания и Суецката криза (юли-ноември 1956г.)“. От 1973 г. е главен асистент, а през 1980 г. става доцент във Факултета с труда си „Създаване и разширяване на Северноатлантическия блок (1949-1955 г.)“.

От 1987 г. до 1989 г. е декан на Историческия факултет на Софийския университет. Била е член на Aкадемичния съвет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград и на Факултетния съвет на Историческия факултет на същия университет.

Научните й интереси са в сферата на новата и най-новата световна история, международните отношения след Втората световна война, проблемите на обучението по нова и най-нова история, Близкия Изток и други.

През целия си професионален път проф. Христина Мирчева спомага за изграждането на млади учени и университетски преподаватели. В спомените на своите приятели и колеги тя завинаги ще остане със своята ерудиция, трудолюбие и човечност.

Поклон пред светлата ѝ памет!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски"