Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че почина проф. дхн Добри Лазаров, дългогодишен преподавател във Факултета по химия и фармация на Алма матер.

Поклонението ще се състои на 7.01.2022 г. от 13.00 ч. в църквата "Св. Седмочисленици" в гр. София.

Проф Лазаров бе учен с международно признание и изключителен лектор, дълбоко ангажиран с проблемите на образованието, талантлив популяризатор на химията, мъдър, толерантен, жизнерадостен човек и обичан колега.

Проф. Лазаров е роден през 1932 г. във Велико Търново. Завършва „Химична технология“ във Висшия химикотехнологичен институт, сега Химикотехнологичен и металургичен университет. Кариерата му започва през 1957 г. като асистент във Фармацевтичния факултет на Висшия медицински институт, сега Медицински университет, София. От 1959 г. до пенсионирането си през 2001 г. е преподавател във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Защитава кандидатска (сега докторска) дисертация през 1967 г. и дисертация за доктор на науките през 1982 г. Избран е за доцент през 1970 г. и за професор през 1984 г.

Бил е заместник-декан на Химическия факултет (1976-1983 г.), член на Академичния съвет на Софийския университет (1991-1999 г.) и на Висшата атестационна комисия, ръководител на Катедрата по методика на обучението по химия, на Катедрата по неорганична химия (1991-1999 г.). Има значителен принос за развитието на обучението по химия в Шуменския и Югозападния университет.

През 1970/71 г. е бил Хумболдов стипендиант в Университета в Тюбинген. В следващите години неколкократно работи в университетите в Ерланген и Мюнхен. Основните му научни интереси са в областта на адсорбцията и катализа върх тънки метални филми, съавтор е на повече от 110 публикации в тази област, получили международно признание.

Големи са заслугите на проф. Лазаров за развитие на средното и университетско химическо образование. Спечелил е признанието на студенти и колеги като много добър лектор по обща и неорганична химия. Има значителен принос за развитието на обучението по химия в Шуменския (1970-1980 г.) и Югозападния (1988-2000 г.) университет. Ръководил е повече от 70 магистърски дипломни работи и 10 докторски дисертации. Автор и съавтор е на 13 учебника по химия за средното училище, на университетски учебници по обща и неорганична химия, на десетки публикации по проблеми на химичното образование; той е един от основателите и организаторите на олимпиадите по химия. Проф. Лазаров бе един от най-добрите популяризатори на химията, автор и съавтор на 8 научно-популярни книги, някои от които преведени на чужди езици; активен член на редколегиите на списания „Природа“, „Биология и химия“ и „Химия“. Ангажиран в Комитета на IUPAC по химическо образование.

Награден е с орден „Кирил и Методий” (1984 г.), медал “100 години Софийски университет” (1988 г.), с Почетния знак на Софийския университет със синя лента (1997 г.). Doctor Honoris Causa е на Югозападния университет „Неофит Рилски”.

Поклон пред светлата му памет!

От академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“