Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че внезапно почина доц. д-р Поля Иванова Иванова, дългогодишен и обичан преподавател, изявен журналист и учен във Факултета по журналистика и масова комуникация на Алма матер.

Доц. д-р Поля Иванова Иванова е родена през 1975 г. в гр. Враца. Завършва Факултета по журналистика и масова комуникация като магистър по телевизионна журналистика и по международни икономически отношения. По-късно получава и докторска степен в областта на телевизията. Интересът й към изследване на спецификата и историята на телевизионната журналистика се оформя у нея още от ранните й години. Доц. Иванова е автор на многобройни научни трудове, свързани с изследване на телевизионната журналистика и историята на нейното развитие у нас и в чужбина. Между тях са осем монографии, посветени на академичните перспективи на телевизията като медия, на теорията на телевизионните жанрове, на българската телевизионна журналистика, на спецификите на българските телевизионни програми. Доц. Иванова активно публикува и в българската научна периодика. Така научната продукция на доц. д-р Поля Иванова освен 8 монографии обхваща също така и една книга и над 20 статии по различни аспекти на нейните научни интереси, внушителен принос за млад, но утвърден изследовател като нея. Доц. Поля Иванова е също така ръководител на 10 научноизследователски проекти, факт, който подчертава високия й авторитет на изследовател, специалист и лидер, търсен и предпочитан от колегите. Много топли и човешки са отношенията, които доц. Иванова изгражда със студенти от всички степени на обучение. Тя е обичан научен ръководител на над 80 дипломанти и на петима докторанти, между които утвърдени български журналисти.

Във Факултета по журналистика и масова комуникация в последните години доц. Иванова води лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен по История на телевизията, Комуникативни умения (телевизия), Продуцентска индустрия и комуникация, Телевизионни жанрове, Електронни медии и Поведение пред камера. Посещавани са и курсовете и в докторантските програми на Факултета по журналистика и масова комуникация. Доц. Иванова има дълъг практически опит в областта на телевизионната журналистика като репортер в новините на Ефир 2 и Канал 1 на БНТ, водещ на новини, а също водещ, редактор и репортер на различни предавания по телевизия „7 дни”. Преподавала е телевизионна журналистика в Югозападния университет в Благоевград, Бургаския свободен университет, Националната спортна академия и Великотърновския университет.

Доц. Поля Иванова остави ярка следа в историята на Факултета по журналистика и масова комуникация със своята отдаденост на знанието и академизма, с новаторските си изследователски идеи, със своята доброжелателност, деликатност и излъчване на светла личност.

Поклон пред светлата й памет!

От академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“