Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 4 ноември 2021 г. на 77-годишна възраст почина проф. д.ф.н. Любен Кирилов Сивилов, известен български философ, уважаван преподавател за поколения студенти по философия във Философския факултет.

Проф. Сивилов е автор на голям брой значими публикации, сред които се открояват няколко монографии и сборници: Системното познание (1980), Съвременни немарксистки теории на познанието, Т. 1 (1986), Философията, философите, философстването (1987), Теории за истината (1992), Грешките в познанието (1993), Онтология и наука (2000, съавт.), Онтологията през двадесети век (2007, съавт.) и др.

За цяло поколение ученици учебникът ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (1991), на който той е един от авторите, се превърна в настолна философска книга, предпочитан път към философията и неоценим съветник във философстването.

Поклон пред светлата му памет!

От академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“