Начало / Новини / Новини и събития / Годишен форум на GATE за големи данни и изкуствен интелект 2021

   
Годишен форум на GATE за големи данни и изкуствен интелект 2021

Годишният форум за големи данни и изкуствен интелект на GATE (BDAIF2021), който се проведе на 8 и 9 декември онлайн, представи научните резултати и технологичните постижения на Института през втората му година и очерта перспективите за по-нататъшни изследвания и сътрудничество. Събитието беше организирано съвместно от Института GATE към Софийския университет “Св. Климент Охридски“ и Технологичния университет Чалмърс, Швеция.

Официални гости на форума бяха Анна Панагопулу, директор „Европейско научноизследователско пространство и иновации“ в Генерална дирекция „Изследвания и иновации“ на Европейската комисия и акад. Николай Денков, служебен министър на образованието и науката. Приветствие до форума беше получено от проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

1-g

От името на Европейската комисия, Анна Панагопулу оцени високо постиженията на GATE. „Европейската комисия е горда да признае силния напредък на проекта GATE в България. Ние гледаме на него като на истински носител на промяната“ , изтъкна г-жа Панагопулу. Тя подчерта, че темата на самия проект GATE – големи данни и изкуствен интелект – не само отговаря на най-големите обществени предизвикателства днес, но също така е в сфера от изключително стратегическо значение за ЕС и за цифровата трансформация. „GATE показва, че инвестициите и реформите в изследванията и иновациите могат да изведат страната нагоре по стълбата към върховите постижения. Гордеем се, че подкрепяме този проект”, каза в заключение Анна Панагопулу.

Министърът на образованието и науката, акад. Николай Денков, изрази радостта си, че присъства отново на събитие на GATE. „Винаги съм бил впечатлен от уменията и способностите на проф. Илиева и нейния екип да сбъдват мечти. Започнаха с нещо, което беше много илюзорно в началото и го превърнаха в нещо, което има не само ясна идея и съдържание, но и буквално приема форма – формата на сградата ви, формата на вашите основни приоритети, които ще определяте в дискусиите днес и утре. Всичко това обещава много успешно развитие на вашия институт. Така че от наша страна мога само да заявя, че Министерството на образованието и науката ще продължи да подкрепя този институт, както правеше през последните години”, заяви акад. Денков.

 

2 g

В приветствието си проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, изтъкна приноса на GATE за превръщането на университета в научноизследователски хъб. Той отбеляза, че GATE е нов институт, но за двете години на своето съществуване е успял значително да засили своя изследователски потенциал чрез привличане на висококачествени учени и млади изследователи не само от България, но и от други страни. Институтът е разработил и приложил амбициозна и визионерска програма за научни изследвания, водена от глобалните технологични тенденции и национални, европейски и световни приоритети за научни изследвания и иновации.

Бих искал да изкажа своята признателност за упоритата работа и ентусиазма на целия екип на GATE дори в тези тежки времена на пандемия. Гордеем се, че GATE е част от нашия университет и ще продължим да подкрепяме дейността му.”, отбеляза проф. Герджиков.

3 g

Директорът на GATE, проф. Силвия Илиева, представи постиженията на Института за изминалата година. Тя отбеляза, че Институтът е работил усилено в четирите си изследователски области: управление, анализ, визуализация и инженеринг на данни и в четирите стратегически приложни области – „Градове на бъдещето“, „Дигитално здравеопазване“, „Интелигентно правителство“ и „Умна индустрия“. GATE изпълнява три водещи пилотни проекта – пилотен проект за града, за болестта на Алцхаймер и за откриване на дезинформация, както и 7 съвместни проекта. С 25% се е увеличил броя на изследователите, който в момента възлиза на 37 души от 8 страни. Публикуваните нови 19 научни статии представляват ръст от 58% спрямо предишната година. Продължава изграждането на инфраструктурата със строежа на сградата на Института, развитието на платформата на GATE и създаването на лабораторията в градска среда.

Като национален хъб на International Data Spaces Association (IDSA) GATE е започнал подготовка за изграждане на българско пространство за данни. Номиниран е на национално ниво да кандидатства за Европейски цифров иновационен хъб за данни и изкуствен интелект. Продължава още по-активно членството си в Big Data Value Association и Open Geospatial Consortium, което допринася за поддържането на високо качество и актуалност в научните изследвания. Подписани са нови споразумения за сътрудничество със заинтересовани страни.

Бъдещите планове на Института включват доизграждане на инфраструктурата и оборудване на лабораториите на GATE. Институтът ще продължи да прилага стратегията за привличане на български учени, учили или работили в чужбина, както и на млади изследователи. Ще се развиват и задълбочават партньорствата в съвместните проекти и в рамките на IDSA и ще се изграждат нови партньорства в научно-приложните области на GATE.

Двата визионерски панела на високо ниво в първия ден от събитието бяха посветени на пространствата за данни (data spaces) и етичния, обясним и надежден изкуствен интелект.

4g

Трите тематични панела през втория ден демонстрираха как големите данни и изкуственият интелект могат да помогнат за справяне с обществени и икономически предизвикателства в стратегическите приложни области на GATE: Градове на бъдещето - цифров двойник на града, Дигитално здравеопазване и Интелигентно правителство - дезинформация.

Панелите бяха открити с основни доклади от водещи изследователи и иноватори, последвани от изказвания на изтъкнати международни експерти, ръководители на изследователски екипи в GATE и дискусии.

Във втория ден на събитието изследователи от GATE демонстрираха свои резултати чрез кратки видео презентации, представени между панелите.

За участие в събитието се регистрираха над 240 души, основно от научноизследователски институции и технологични компании.

Проект BG05M2OP001-1.003-0002-C01 „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE) на СУ „Св. Климент Охридски“ се финансира по мярката TEAMING на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и съфинансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

5g
6g