Начало / Новини / Новини и събития / Единадесети международен есенен научно-образователен форум на Департамента за информация и усъвършенстване на учители

   
Единадесети международен есенен научно-образователен форум на Департамента за информация и усъвършенстване на учители

За поредна година Департаментът за информация и усъвършенстване на учители организира Есенен научно-образователен форум. Събитието традиционно се провежда в рамките на Климентовите дни на Софийския университет.

На откриването на форума "Оптимизация на образователната среда", който се проведе онлайн, присъстваха университетски преподаватели, специалисти в системата на средното образование, директори на детски градини и училища, учители и други педагогически специалисти, представители на НПО. Целта на форума е чрез участието на широк кръг учени и педагогически специалисти, експерти в образованието, представители на синдикални и неправителствени организации да се анализира и представи една модерна визия за съвременното образование и съвременния учител.

1

Директорът на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите към Софийския университет проф. дфн Димитър Веселинов приветства участниците и гостите на форума и припомни, че образователният форум на Департамента се организира за единадесета година и подчерта важността на темата за оптимизацията на образователната среда, на която е посветен форумът тази година.

2

Научният форум продължи работата си с пленарни доклади. В рамките на събитието се проведе и Ателие по изкуствата. Ще се състои и награждаване на участниците в ХV издание на Конкурса за образователни продукти.

5

Партньорски организации на събитието са издателство „Просвета“ и Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Образователният форум се осъществи с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по проект №80-10-167/05.04.2021 г. с ръководител гл. ас. д-р Петър Веселинов Петров.

4
3