Начало / Новини / Новини и събития / Докторантски семинар „Медии и комуникации“ на Факултета по журналистика и масова комуникация

   
Докторантски семинар „Медии и комуникации“ на Факултета по журналистика и масова комуникация

На 26 ноември 2021 г. Факултетът по журналистика и масова комуникация проведе ежегодния си Докторантски семинар „Медии и комуникации“ в платформата за видеоконференции Teams.

В словото си при откриването проф. д-р Веселина Вълканова, декан на Факултета по журналистика и масова комуникация, напомни, че вече трета година Факултетът организира общофакултетски докторантски семинари, като обобщи целите на подобни научни форуми - обменът на идеи и подходи с колеги от сродни научни специалности в рамките на направлението „Обществени комуникации и информационни науки“, а също така и създаване на традиция за периодични научни изяви на докторантите и апробиране на изследователски тези, за публикуване на изследователски резултати и сверяване на часовници по проблематиките в научното поле, в което редовните, задочни докторанти и докторантите на самостоятелна подготовка работят.

Текстовете от докладите, представени на Семинара, се публикуват в специално създадена поредица от докторантски сборници „Медии и комуникации“. Подготвя се втори том на сборника, в който ще бъдат включени одобрените текстове от настоящия Семинар.

Тридесет и трима докторанти от всички катедри на Факултета по журналистика и масова комуникация се представиха с доклади, свързани с докторантските им тези или с актуални изследвания в полето на обществените комуникации и информационните науки. Работата на форума беше организирана в пет сесии - Медиатизираното четене и образование, Конфликтни точки и етика в комуникацията, Политика и пропаганда, Дигитални маркетингови комуникации, Идентичност и медии. Дискусиите бяха модерирани от авторитетни хабилитирани преподаватели от Факултета по журналистика и масова комуникация, в семинара участваха научни ръководители на докторантите и преподаватели.

Семинарът традиционно се включва в Климентовите дни на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е част от задължително-избираемите докторантски курсове в учебния план за втората и третата докторантска година. Участието в него носи 5 кредита.