Начало / Новини / Новини и събития / Докторанти от Философския факултет представиха резултати от апробиране на методи за научни изследвания

   
Докторанти от Философския факултет представиха резултати от апробиране на методи за научни изследвания

Във Философския факултет на Софийския университет се проведе семинар на тема „Апробиране на елементи от научно изследване“, на който докторанти представиха резултатите от научните си изследвания, използваните от тях методи, планове за анализи и апробирани научни подходи. В семинара участваха 20 докторанти.

Това е третият семинар по проект „Формиране на компетентности и усъвършенстване на умения за прилагане на съвременни методи и методики за научни изследвания от млади учени“ (Договор № ДМ10/2 от 14.12.2016 г. по Фонд „Научни изследвания”). Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Пенка Христова, а семинарът ръководи проф. дфн Иванка Мавродиева.

1

Докторантите Надя Бирежакли, Иван-Петър Йончев, Мария Методиева, Десислава Антова, Пенка Василева-Георгиева, Велина Христова, Анита Николова и други представиха в презентации, доклади и постери своите идеи, планове, резултати и дизайн на научни изследвания.

Доц. д-р Калоян Харалампиев и гл. ас. д-р Петя Славова направиха анализи на представените резултати от научни изследвания на докторантите и дадоха съвети и препоръки от методологична гледна точка как да се усъвършенстват уменията им при реализиране на техните изследвания.

2

Дискусиите показаха ползата от прилагането на методи, като е налице приемственост и устойчивост от дейностите по проекта. На първия семинар по проекта бяха дадени знания, на втория семинар бяха показани добри примери от защитили дисертации млади учени и от университетски преподаватели, а на третия семинар докторантите вече се включват в интерактивна академична комуникация.

3

Практико-приложните аспекти на получените теоретични познания се демонстрират от младите изследователи, които поставят фокус върху планирането на научни изследвания; използването на утвърдени и съвременни методи; подготовката на изследванията и реализирането им; представянето на обобщени резултати от проучвания.