Начало / Новини / Новини и събития / Денят на отворените врати във ФЖМК предизвика голям интерес сред кандидат-студентите

   
Денят на отворените врати във ФЖМК предизвика голям интерес сред кандидат-студентите

На 16 март 2024 г. Факултетният студентски съвет и Факултетът по журналистика и масова комуникация към Софийския университет „Св. Климент Охридски” организираха Ден на отворените врати във ФЖМК. Събитието събра кандидат-студенти, които имат интерес към бакалавърските програми на факултета - „Журналистика”, „Връзки с обществеността”, „Книгоиздаване” и „Комуникационен мениджмънт”.

Събитието беше открито от председателя на Факултетния студентски съвет Камелия Димова, която приветства младите хора и техните родители.

4

Деканът на ФЖМК проф. д-р Веселина Вълканова представи Факултета в юбилейната 50-годишнина от неговото създаване, представи бакалавърските, магистърските и докторските програми, традицията на Алма матер и академичния състав. Деканът запозна бъдещите студенти с историята на сградата, възможностите за учене и практики, за реализация и за развитие. Проф. д-р Веселина Вълканова представи деканския съвет на ФЖМК, катедрите чрез техните представители и даде думата за въпроси към студентите и преподавателите.

3

Бъдещите първокурсници задаваха въпроси относно процедурата за кандидатстване, за програмите на различните специалности и за бъдещата реализация след завършване на образование във ФЖМК. Особено интересна за присъстващите се оказа и възможностите за мобилност с цел образование по програмата „Еразъм +”.

5

Допълнителни насоки и информация към кандидат-студентите дадоха преподаватели от различни катедри - доц. д-р Светлана Станкова, доц. д-р Калин Калинов, доц. д-р Мила Серафимова, гл. ас. д-р Анета Милкова, гл. ас. д-р Йордан Карапенчев, гл. ас. д-р Никола Вангелов, ас. д-р Ирина Гъркова, ас. д-р Виктория Бисерова, ас. д-р Кирил Хавезов.

1

На събитието присъстваха бивши и настоящи студенти на Факултета по журналистика и масова комуникация, които споделиха за успешните си и продуктивни студентски години, за приятелствата и професионалните контакти, които са създали по време на ученето във ФЖМК.

2

След като въпросите приключиха, колегите от Студентския съвет инициираха обща снимка за спомен от събитието, след което показаха на бъдещите студенти аудиториите, учебните зали, специализираните учебните студия и компютърни зали.

6

Репортаж на Телевизия "Алма матер":