Начало / Новини / Научни прояви / Международна научна конференция, посветена на проф. дн Ивайло Дичев

   

Уважаеми колеги,

Каним ви да се включите в Международната научна конференция, посветена на проф. дн Ивайло Дичев

на тема „Pop-culture, pop-politics: the digital turn. Interdisciplinary analyses of the intersectionality between media, cultures and politics“.

 

Конференцията ще се проведе на: 4 и 5 октомври 2024 г.

Място: в Ректората и ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Докладите могат да бъдат на български и на английски език.

Организира се съвместно с Мрежата за културни изследвания

Изпращане на резюме на доклада: 1 март 2024 г.

На адрес: ztpopova@uni-sofia.bg

 

Конференцията е посветена на популярната култура в политиката и на политическото в популярната култура, но с акцент върху тяхната трансформация в резултат на дигиталния обрат. Синкретичният феномен „поп-културна политика“ като пресичане на популярната култура и популистката политика и взаимно усилване/отслабване на социалните им ефекти е колкото продукт на новите медии, толкова и двигател на тяхната нарастваща популярност. Като привелигироват скоростта на комуникацията, късия хоризонт и липсата на йерархии, дигиталните медии поставят под въпрос публичното пространство и в политиката, и в културата като поле на среща (диалог, сблъсък, противопоставяне) на различни идеи и ценности.

Навсякъде по света наблюдаваме флуидизиране на границите: политици си служат с репертоари от популярната култура, за да се сближат с избирателите, а поп-звезди се превръщат в президенти; популярни културни сюжети се използват от самите граждани за критика на властта (мемовете са именно такъв жанр), а властта от своя страна организира „фестивали“ на популярно изкуство и карнавали, за да се легитимира и да бъде припозната от гражданите; публичните институции инвестират в производството на наследство, но в това начинание ги конкурират „обикновени“ граждани, отдадени на самодейни исторически, краеведски и културологически изследвания. Традиционните репери в полето и на политическото, и на културата сякаш са изгубили потенциала си и необходимостта от нови ориентири в дигиталните пейзажи, където се развива битката и договарянето между властта и гражданите, става все по-актуална.

Нещо повече, дигитализирането на комуникацията дава инструменти за въздействие в ръцете на политиците от една страна, но от друга страна – отключва демократичния потенциал на гражданите, които използват формите на популярната култура, за да осмиват, подозират, разобличават властимащите. В сферата на културата дигиталните технологии успяват да овластят публиките като автори и вече може да се говори за едновременност на производство и потребление на дигитално съдържание. Именно тук дигиталните технологии се възприемат като условие за радикално демократична утопия на споделянето и пряката демокрация. Това води до фрагментиране на публичното пространство на ехо-стаи, което прави все по трудно трайното обединяване на силите за постигане на една или друга гражданска цел или за приоритизиране на един или друг политически проект.

 

Очакваме вашите резюмета на доклади, свързани с няколко основни въпроси:

 • Как политическото превръща популярната култура в ресурс за легитимиране, диференциране и мобилизация на гражданите?
 • Как популярната култура се политизира, т.е. превръща се в арена за битки както между различни граждански групи, така и между гражданите и властта?Как медиите и дигиталните платформи овладяват, изместват, произвеждат тези популярни културни битки и по-общо как се превръщат в условие за възможност на поп-културните политики? Променят ли се смислите, формите и модалностите на популярното в епохата на новите дигитални медии?
 • Какви дебати има в отделните национални общества за фалшивите новини, аматьорската наука, карнавалния киберфолклор, бутафорния национализъм? Как популярното преподчинява ценностния ред на обособените от епохата на модерността сфери на политиката и културата и ги поставя в конкурентни отношения за завладяване на все повече „умове и сърца“, сливащи се в единна публика.

Конференцията „Pop-culture, pop-politics: the digital turn. Interdisciplinary analyses of the intersectionality between media, cultures and politics“ ще завърши с издаването на сборник с докладите от научния форум.

 

Срокове:

 • Изпращане на резюме на доклада: 1 март 2024 г.

На адрес: ztpopova@uni-sofia.bg

Изискванията са: на български (само за участниците на този език) и на англ. език

 1. име на автора
 2. афилиация, държава
 3. заглавие на текста
 4. резюме до 300 думи на всеки от езиците
 5. до 6 ключови думи
 6. кратка биографична справка – до 6 реда на всеки от езиците
 7. точен мейл адрес.
 • Информиране на авторите за решението за участие: 15 март 2024 г.
 • Изпращане на ръкописите на научните публикации: 15 октомври 2024 г.

Указанията към авторите ще бъдат качени в сайта на конференцията.

 • Процедура за двойно анонимно рецензиране и редакция от страна на автора:

След 16 октомври 2024 г. съгласно процедурата за рецензиране от двама анонимни рецензенти ще получите бележки и препоръки.

Сборникът от конференцията трябва да бъде предаден на 1 декември 2024 г. в Университетското издателство „Св. Кл. Охридски“.

Молим Ви да подготвите текстовете си още преди приключването на конференцията.

Изпращайте вашите резюмета на: ztpopova@uni-sofia.bg