Начало / Новини / Научни прояви / Международна научна конференция Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2024)

   

Шестата международна конференция Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2024) ще се проведе на 9 и 10 септември 2024 г. в София, България.

Срокът за подаване на доклади е 15 април 2024 г.

 

CLIB е международна конференция, която изследва нови подходи и методи в компютърната лингвистика и обработката на естествени езици с фокус върху малки езици като българския, за които има и малко ресурси, като по този начин се скъси дистанцията между малки и големи езици по отношение на езиковите технологии. Целта на конференцията е да сплоти общността на компютърната лингвистика и да насърчи сътрудничеството между български и чуждестранни учени, които да споделят висококачествени научни изследвания и резултати в областта на компютърната обработка на естествени езици.

 

Конференцията се провежда на английски език. CLIB 2024 се организира от Секцията по компютърна лингвистика при Института за български език, БАН.

Покана за участие: https://dcl.bas.bg/clib/call-for-papers/

Важни дати: https://dcl.bas.bg/clib/important-dates/

Инструкции за авторите: https://dcl.bas.bg/clib/instructions-for-authors/